Hạn chế và xóa bỏ tình trạng bổ nhiệm cán bộ không đúng quy trình

Chiều 26/12, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2016, triển khai công tác năm 2017 ngành Nội vụ. Dự và chỉ đạo có ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; ông Lê Vĩnh Tân, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ. Tại điểm cầu Cà Mau có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân.Năm 2016, các lĩnh vực công tác ngành Nội vụ tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo sâu sát, đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều mặt.

Bộ và ngành Nội vụ đã tiếp tục thực hiện việc quản lý và kiểm soát biên chế chặt chẽ, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, đã trình Thủ tướng phê duyệt tổng biên chế công chức năm 2017, với kế hoạch giảm 1,5% so với kế hoạch năm 2016.

Đã giúp Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1206 về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND; tập trung nghiên cứu các nội dung của Đề án cải cách chính sách tiền lương, Bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công. Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 225 phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020…

Năm 2016, ngành Nội vụ Cà Mau đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, trang trọng và thắng lợi. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông…

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả cũng như chỉ ra những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016 của ngành Nội vụ, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong năm 2017.

Ông Trương Hòa Bình nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm ngành cần thực hiện: Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính, để người dân hài lòng đối với việc phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế quản lý công chức, viên chức theo quy định của pháp luật, hạn chế và xóa bỏ tình trạng bổ nhiệm cán bộ không đúng quy trình; quan tâm công tác thi đua khen thưởng, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo tham gia tuyên truyền, vận động, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh “sống tốt đời đẹp đạo”; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, phòng chống tham nhũng, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu…


Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn