Hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số giảm mỗi năm trên 3%

Ngày 14/11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết chính sách dân tộc giai đoạn 2016 - 2020; sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 10/9/2015, 5 năm thực hiện Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 và Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Đến dự có ông Lý Khol, Phó vụ trưởng Vụ địa phương III, Ủy ban Dân tộc; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân chủ trì Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chính sách dân tộc giai đoạn 2016 - 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chính sách dân tộc giai đoạn 2016 - 2020.

Cà Mau hiện có 53.272 người dân tộc thiểu số (DTTS), với 13 DTTS, trong đó, đông nhất là đồng bào dân tộc Khmer 9.665 hộ, 44.989 người. Có 65/101 xã thuộc vùng DTTS được phân định theo 3 khu vực. Trong đó, có 29/101 xã thuộc khu vực II, 9 xã đặc biệt khó khăn, 127/494 ấp đặc biệt khó khăn.

Qua gần 3 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững phát huy được hiệu quả rất lớn. Các nội dung chính sách của chương trình được triển khai đồng bộ, mang lại kết quả thiết thực, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, những nhu cầu cấp thiết của hộ nghèo, cận nghèo, đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh mỗi năm khoảng 2% và hộ nghèo vùng DTTS giảm mỗi năm trên 3%.

Theo chuẩn tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, Cà Mau có 17.754 hộ nghèo, tỷ lệ 5,96%; 10.485 hộ cận nghèo, tỷ lệ 3,52%.

Thực hiện tiểu dự án 1, tiểu dự án 3 của Dự án 2 thuộc Chương trình 135, trong 2 năm (2016 -  2017), Cà Mau đã xuất ngân sách 22 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng 28 tuyến đường giao thông nông thôn cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc các huyện: U Minh, Đầm Dơi và Trần Văn Thời. Gần 40 tỷ đồng nguồn hỗ trợ của Trung ương xây dựng 146 công trình giao thông nông thôn, thủy lợi, nhà văn hóa và duy tu, bảo dưỡng 123 công trình hạ tầng giao thông nông thôn.

Tuy nhiên, ở một vài nơi, vùng DTTS hiện nay vẫn còn tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao. Đa phần các hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS nghề nghiệp không ổn định, đông con, trình độ dân trí thấp. Do thiếu vốn, thiếu tư liệu sản xuất nên việc thoát nghèo thiếu tính bền vững và nguy cơ tái nghèo còn khá cao.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân lưu ý, trong thực hiện chính sách dân tộc cần quan tâm tạo việc làm, tìm đầu ra cho sản phẩm, nâng giá trị sản xuất; rà soát đánh giá đúng, chặt chẽ các chỉ tiêu thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ gắn với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; khẩn trương rà soát các nguồn lực đất ở, đất sản xuất, xem xét hỗ trợ đối với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thực hiện chính sách định cư phải gắn với định canh hoặc bố trí việc làm ở những nơi thuận tiện, tránh tình trạng định cư mà người DTTS nghèo không thể sinh sống. 

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 6 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các chính sách dân tộc giai đoạn 2016 - 2020. 

 

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn