Hội nghị lần thứ 39 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV

Sáng nay 14/9, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 39 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, để bàn bạc một số vấn đề quan trọng, có liên quan trực tiếp đến công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình đến dự và chủ trì Hội nghị.Tại Hội nghị, đại biểu được nghe các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua Báo cáo đề nghị tiếp thu ý kiến của các cơ quan Trung ương, Kết luận của Bộ Chính trị, của đại hội cấp cơ sở, các tổ chức, cá nhân góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh; thông qua Dự thảo Báo cáo (tóm tắt) tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận và thông qua Chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (kể cả trù bị và chính thức); thông báo ý kiến của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về nhân sự chủ chốt Đại hội; xin ý kiến nhân sự các cơ quan điều hành và giúp việc Đại hội (gồm Đoàn Chủ tịch, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội, Đoàn Thư ký Đại hội); xin ý kiến về điều chỉnh nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và nhân sự giới thiệu bầu cử đại biểu dự Đại hội lần thứ XII của Đảng…

Các nội dung thảo luận và thông qua tại Hội nghị sẽ là cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn tất các chương trình công tác, trọng tâm là tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 sắp diễn ra. Hội nghị sẽ kết thúc vào chiều nay 14/9.

Như đã thông tin trước đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 sẽ diễn ra từ ngày 21 - 24/9 tới đây.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn