Khả năng sẽ điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm

“Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 đạt được những kết quả nhất định nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế”, thông tin được nêu ra tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ mười (mở rộng), sơ kết 6 tháng đầu năm 2017 và sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sáng 13/7. Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải chủ trì Hội nghị.Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình: “Phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm chưa đạt theo yêu cầu, nhiều chỉ tiêu đạt thấp. Có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng, song từ nguyên nhân chủ quan vẫn là chính.

Phong cách, lề lối làm việc của cán bộ ở một số nơi, ngành, lĩnh vực chưa tốt, nhất là vai trò của người đứng đầu, thủ trưởng đơn vị; sự phối hợp giữa các ngành, các cấp chưa thật chặt chẽ”.

Hội nghị nêu lên những nhóm vấn đề còn hạn chế, khó khăn, trong đó tập trung vào những ảnh hưởng để lại do thiên tai, xâm nhậm mặn từ năm 2016 đến tình hình sản xuất, lao động, việc làm, xuất khẩu… của địa phương, làm cho tốc độ tăng trưởng của tỉnh không đạt kế hoạch đề ra.

Với tốc độ tăng trưởng thấp như đã qua, 6 tháng còn lại Cà Mau phải tăng trưởng rất cao với 9,1% mới có thể bù đắp để đạt kế hoach năm. Trong khi đó hiện nay xuất hiện yếu tố mới gây bất lợi là giá cát tăng rất cao, chưa tìm được nguồn vật liệu thay thế. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải: Chúng tôi đang tập trung rà soát lại các chỉ tiêu, khả năng sẽ phải điều chỉnh chỉ tiêu đã đề ra của năm.

Nhìn nhận những nguyên nhân chủ quan, ảnh hưởng đến tăng trưởng của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: Sự lãnh đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các ngành, các cấp có lúc, có nơi chưa quyết liệt, thiếu linh hoạt, sáng tạo, có lĩnh vực, có mặt phối hợp chưa chặt chẽ; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc từng lúc, từng nơi chưa thường xuyên.

Năng lực, phẩm chất của một bộ phận cán bộ, công chức chưa đáp ứng yêu cầu. Một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt trong công tác cải cách hành chính…

Hội nghị đề ra 9 nhóm vấn đề cần tập trung quyết liệt trong 6 tháng cuối năm 2017. Trong đó, triển khai có hiệu quả các đề án phát triển trên các ngành, lĩnh vực: Tôm, kinh tế, nông nghiệp. Nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; có giải pháp hỗ trợ kỹ thuật để người dân phát triển sản xuất, nhất là nuôi tôm quảng canh cải tiến.

Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Có những giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đầu tư…

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn