Khai thác tối đa dư địa, nội lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Ước đến cuối năm 2018, có 15/20 chỉ tiêu theo nghị quyết đạt trên 50%, trong đó có 3 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch cả nhiệm kỳ, thông tin được Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình nêu ra tại Hội nghị Tỉnh ủy (mở rộng) sơ kết kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, chiều 23/8. Đồng chủ trì có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải.

Ước thực hiện đến cuối nhiệm kỳ có 12/20 chỉ tiêu đạt và vượt. Trong 8 chỉ tiêu dự kiến không đạt, có đến 6 chỉ tiêu về kinh tế, 2 chỉ tiêu xã hội.

Đánh giá tại Hội nghị cho thấy, trong quá trình thực hiện nghị quyết không xuất hiện yếu tố mới mang tính đột phá, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; nguồn vốn đầu tư công giảm mạnh; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh còn yếu kém, chưa đồng bộ; tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến phức tạp…

Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình phát biểu tại Hội nghị Tỉnh ủy (mở rộng) sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nhất là nguyên nhân từ sự chủ quan, Hội nghị cho rằng công tác lãnh đạo, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các ngành, các cấp có lúc, có nơi chưa quyết liệt, chưa hết trách nhiệm, còn thụ động, trông chờ, đùn đẩy trách nhiệm.

Quản lý địa bàn và tổ chức thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn yếu kém. Sự phối hợp giữa các cấp, các ngành có lĩnh vực chưa chặt chẽ. Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện từng lúc chưa thường xuyên…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng cho rằng cần phải xem việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị là trọng tâm trong công tác xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Tập thể Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải luôn đoàn kết, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; dự báo sát tình hình, nguồn lực, kịp thời bổ sung nhiệm vụ, có giải pháp tích cực để thực hiện đạt kết quả cao nhất.

Trên cơ sở những kết quả đạt được nửa nhiệm kỳ, nhận diện những khó khăn, thách thức, Tỉnh ủy Cà Mau đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện, trong đó tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu thực chất ngành Nông nghiệp, khai thác tối đa dư địa, nội lực nhằm tạo giá trị gia tăng mạnh lĩnh vực ngư, nông, lâm nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế…

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn