Khó khăn trong thực hiện tiêu chí giao thông

Chiều 27/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử chủ trì Hội nghị trực tuyến với 9 huyện, thành phố trong tỉnh, sơ kết tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2016.

Nông thôn mới đã và đang thấm dần vào cuộc sống, từ đó người dân đã tự giác góp sức xây dựng. (Ảnh chụp tại xã Biển Bạch Đông, huyện Thới Bình).

6 tháng đầu năm 2016, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, bình quân đạt 13,3 tiêu chí/xã; tăng 9,8 tiêu chí/xã so với thời điểm xuất phát. Có 17 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 20,7%.

Riêng 6 xã xây dựng đạt chuẩn NTM năm 2016, bình quân đạt 14,17 tiêu chí/xã; xã Trần Hợi đạt cao nhất, 16 tiêu chí, các xã còn lại đạt 14 tiêu chí trở lên. Dù đã tranh thủ nhiều nguồn vốn, song hầu hết ở 6 xã này đều gặp khó, do thiếu vốn đầu tư xây dựng lộ giao thông nông thôn. Kế đến là khó khăn trong việc chỉ đạo giảm nghèo (theo chuẩn nghèo mới - đa chiều), nhất là ở các xã chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn hán, biến đổi khí hậu: Biển Bạch Đông (Thới Bình); Trần Hợi (Trần Văn Thời); Tạ An Khương (Đầm Dơi)...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử đề nghị các ngành có liên quan cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng, nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân, kể cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên để nâng cao tính tự giác, chủ động, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020. Nâng cao chất lượng các tiêu chí và chất lượng của 17 xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2010 - 2015; có kế hoạch kiểm tra, đánh giá hàng năm, đảm bảo đủ các điều kiện để thẩm định, xét và công nhận lại các xã đạt chuẩn theo quy định, gắn với việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích...

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn