Không cắt giảm biên chế theo tỷ lệ 10% đối với các cơ quan, tổ chức hành chính

Phó Giám đốc Sở Nội vụ, ông Nguyễn Phương Bắc vừa thông tin, thời gian qua tỉnh Cà Mau không cắt giảm biên chế theo tỷ lệ 10% đối với các cơ quan, tổ chức hành chính. “Việc cắt giảm biên chế công chức của các cơ quan, tổ chức hành chính căn cứ vào Kết luận của Hội đồng thẩm định và theo lộ trình đăng ký cắt giảm biên chế công chức của các cơ quan, tổ chức hành chính từ năm 2018”, ông Bắc khẳng định.

Theo ông Bắc, Hội đồng thẩm định Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước đã tiến hành thẩm định cắt giảm biên chế theo từng vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức.

Điển hình, Sở Công thương cắt giảm theo quy định là 5 biên chế, nhưng qua thẩm định đã cắt giảm 15 biên chế, đạt 29,4%; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cắt giảm theo quy định 6 biên chế, qua thẩm định cắt giảm 13 biên chế, đạt 21%. Tương tự, tại Sở Nội vụ là 18,3%, Sở Thông tin và Truyền thông là 21,9%, Sở Tư pháp là 7,3%...

Cà Mau đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả. Cà Mau đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả.

Theo Nghị quyết 39/2015 của Bộ Chính trị, từ năm 2015 - 2021, phải giảm tối thiểu 10% biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Tại Cà Mau, từ năm 2015 đến nay đã cắt giảm được 200 biên chế công chức và 1.767 số người làm việc.

UBND tỉnh vừa có Tờ trình đề xuất HĐND tỉnh quyết nghị cắt giảm biên chế công chức được giao (chưa sử dụng) của các cơ quan, tổ chức hành chính có đăng ký cắt giảm trong năm 2020.

Theo Sở Nội vụ, hiện nhiều sở, ngành chưa sử dụng hết số biên chế được giao. Riêng ngành Giáo dụcđang thiếu biên chế và đang thi tuyển viên chức, sắp xếp lại giáo viên chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu. Tỉnh đang chờ chủ trương bổ sung biên chế cho ngành Giáo dục,vì địa phương đang thiếu giáo viên.

Năm 2019, Bộ Nội vụ giao tỉnh Cà Mau là 2.099 biên chế, trong đó có 22 biên chế dự phòng; năm 2020 được giao 2.054 biên chế, tiếp tục giảm 45 biên chế.

Theo ông Bắc, dự kiến năm 2021, tỉnh sẽ tiếp tục cắt giảm khoảng 40 biên chế công chức và 500 số người làm việc.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn