Kiểm tra, giám sát hướng đến lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực và những vấn đề bức xúc

Ngày 4/7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy sơ kết công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.Thời gian qua, UBKT các cấp đã chủ động, kịp thời triển khai, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đúng theo chương trình, kế hoạch đề ra. Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy và UBKT các cấp đã kiểm tra 246 tổ chức đảng, 225 đảng viên; giám sát (thường xuyên và chuyên đề) 555 tổ chức đảng và 597 đảng viên.

Nội dung kiểm tra: Nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, đoàn kết nội bộ, phẩm chất đạo đức, lối sống, những điều đảng viên không được làm, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW...

Qua đó cấp ủy, UBKT các cấp đã kỷ luật 173 đảng viên, chủ yếu là hình thức khiển trách, cảnh cáo, có 19 đảng viên bị khai trừ.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, ông Hồ Minh Chiến nhấn mạnh: “Thời gian tới, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật cần được tiến hành chủ động và đồng bộ hơn, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm”.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy bám sát nhiệm vụ, biện pháp đã đề ra, để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn