Kiến nghị Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau kiểm điểm rút kinh nghiệm

Thanh tra tỉnh vừa có Kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật về tài chính, đầu tư xây dựng và các đề án, dự án giáo dục tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau. Theo đó, Thanh tra tỉnh kiến nghị Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu trường kiểm điểm rút kinh nghiệm trong quản lý điều hành, trong đó vai trò chính là Hiệu trưởng, tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm các cá nhân có liên quan về những hạn chế, sai phạm đã diễn ra tại nhà trường.

Theo Kết luận cho thấy, qua thanh tra, phát hiện chi sai lệch khối lượng của 2 công trình với số tiền 54.560.683 đồng.

Thanh tra tỉnh yêu cầu xử lý đơn vị tư vấn điều hành quản lý dự án, thẩm tra, thi công, giám sát không thực hiện đúng theo hợp đồng, thu hồi số tiền chênh lệch khối lượng nêu trên.

Kết luận Thanh tra nêu ra hàng loạt vấn đề mà nhà trường chưa thực hiện đúng theo quy định: Thu học phí các lớp Anh văn - Tin học là chưa phù hợp Quy chế chi tiêu nội bộ; trong xây dựng quy định, quy chế về tự kiểm tra nội bộ các khoản thu chi ngân sách, thu hoạt động sự nghiệp, thu, chi khác của đơn vị; bộ chứng từ thanh toán kế toán chưa yêu cầu người thanh toán cung cấp chứng từ gốc cơ bản để chứng minh cho một giao dịch kinh tế phát sinh (chưa ghi vào quy chế quy định bộ chứng từ thanh toán cụ thể)...

Bên cạnh đó, trong thực hiện các đề án, dự án giáo dục, phát hiện chứng từ thanh toán còn thiếu ký nhận của học viên về tài liệu, văn phòng phẩm và thiếu biên bản nhập nguyên, nhiên vật liệu trong quá trình giảng dạy và học; quy định chi trách nhiệm quản lý các lớp liên kết đào tạo từ nguồn trích 5% trên tổng số thu từ liên kết đào tạo là không rõ ràng và không có văn bản quy định cách tính...

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn