“Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”

Đó là phương châm hành động của Chính phủ trong năm 2018, đã được Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ Trương Hòa Bình nêu ra tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc, tổng kết công tác CCHC năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, diễn ra sáng 8/2. Đến dự tại điểm cầu tỉnh Cà Mau có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải.

Theo Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, hiện tại có 17/19 bộ, cơ quan ngang bộ triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 với tổng số dịch vụ cung cấp trực tuyến mức độ 3 là 549, mức độ 4 là 377 dịch vụ.

Tỷ lệ dịch vụ công có phát sinh hồ sơ trực tuyến là 45,6% đối với mức độ 3 và 92,8% đối với mức độ 4.

Có 58/63 tỉnh, thành phố đang cung cấp tổng số 13.830 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Tỷ lệ dịch vụ công có phát sinh hồ sơ trực tuyến là 81,67% đối với mức độ 3; 22,63% đối với mức độ 4.

Có 58/63 tỉnh, thành phố đang cung cấp tổng số 13.830 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Bên cạnh đó, tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết đã giảm đáng kể so với năm 2016. Việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất kinh doanh, giấy tờ công dân đã có chuyển biến rõ rệt, góp phần thúc đẩy tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân.

Các thủ tục liên quan đến sản xuất kinh doanh thường xuyên được rà soát, cắt giảm và đơn giản hóa, tạo lập hệ thống hỗ trợ khởi sự kinh doanh, tự do sáng tạo cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, ngành, địa phương đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công cho người dân, tổ chức.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ - Trương Hòa Bình: Những kết quả trên thể hiện việc CCHC đã được quan tâm đúng mức, vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền. Với kết quả đạt được góp phần quan trọng trong việc tạo lập môi trường pháp lý, hành chính thông thoáng, thuận lợi, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh cho các chủ thể của nền kinh tế, thúc đẩy phát triển.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm đối với công cuộc CCHC của đất nước, của bộ, ngành mình. Từ đó, chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, đẩy mạnh CCHC năm 2018 với cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả theo phương châm hành động của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn