Lấy mức tăng thu nhập của người dân làm thước đo tăng trưởng

Sau hai ngày rưỡi diễn ra với tinh thần tập trung, trí tuệ, trách nhiệm, cuối giờ sáng 7/12, Kỳ họp thứ bảy (khóa IX) đã kết thúc thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã thông qua 15 nghị quyết, trong đó có 6 nghị quyết liên quan đến quy phạm pháp luật, 9 nghị quyết cá biệt; lấy phiếu tín nhiệm 28 vị giữ chức vụ do đại biểu HĐND tỉnh bầu.

Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện phát biểu bế mạc phiên họp.Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện phát biểu bế mạc phiên họp.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện cho biết, năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm tăng tốc để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, thành công của Kỳ họp sẽ là điều kiện, tiền đề để tỉnh Cà Mau tiếp tục phát triển.  

Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý UBND tỉnh khẩn trương triển khai, thực hiện các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; tạo ra sự tăng trưởng về chất của kinh tế nông nghiệp tỉnh, lấy sự tăng trưởng thu nhập của người sản xuất nông nghiệp làm thước đo chính về chất lượng, mức độ bền vững của sự tăng trưởng.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, triển khai thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống của nhân dân.

Chủ động ứng phó và thích nghi hiệu quả với biến đổi khí hậu; phòng, chống thiên tai. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông.

Đối với các cơ quan tư pháp, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu cần tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức và chuyên môn, nghiệp vụ, khắc phục khó khăn, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND, các vị đại biểu HĐNĐ tỉnh trong công tác nâng cao chất lượng kỳ họp, đổi mới phương thức làm việc; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, kiến nghị đến các cấp, các ngành giải quyết kịp thời những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân.

Sau kỳ họp này, các tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tiến hành tiếp xúc và báo cáo đầy đủ kết quả Kỳ họp đến cử tri toàn tỉnh, phổ biến và giải thích, vận động nhân dân thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là thực hiện thắng lợi nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện cho biết.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn