Năm 2016: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tổ chức thành công 56 cuộc tiếp xúc cử tri

Sáng 19/1, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, lao động hợp đồng năm 2017 tổng kết công tác năm 2016 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2017.Trong năm 2016, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham mưu, tổ chức, phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh lấy ý kiến đóng góp 11 dự án luật.

Các ý kiến đóng góp được tập hợp, tổng hợp đầy đủ báo cáo Văn phòng Quốc hội đúng thời gian quy định.

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh còn tổ chức 56 cuộc tiếp xúc cử tri với hơn 4.500 lượt cử tri tham dự, trình bày 500 lượt ý kiến gồn 1.198 kiến nghị.

Trong năm đã bám sát nhiệm vụ, thực hiện tốt nội dung kế hoạch đề ra, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong việc tham mưu, tổ chức phục vụ tốt các hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tại địa phương.

Năm 2017, đơn vị sẽ tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tham mưu, tổ chức phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội đóng góp ý kiến vào các dự án luật, nghị quyết, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, hoạt động tiếp công dân và giám sát việc xử lý đơn thư.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn