Năm 2019 là năm có nhiều chuyển biến tích cực, có sự bứt phá ngoạn mục trong cải cách hành chính

Sáng ngày 19/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Cà Mau có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử.Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Cà Mau có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt chỉ số CCHC cao nhất

Năm 2019, công tác CCHC tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực. Giá trị trung bình chỉ số CCHC của 17 bộ, cơ quan ngang bộ là 85.63%, tăng 2.95% so với năm 2018.

16/17 đơn vị có chỉ số CCHC tăng hơn so với năm 2018. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đạt chỉ số CCHC năm 2019 cao nhất với kết quả là 95.40%.

Năm qua, chỉ số CCHC của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt giá trị trung bình là 81.15%, cao hơn 4.23% so với năm 2018. Có 44 đơn vị đạt kết quả chỉ số trên 80%, không có địa phương nào đạt kết quả dưới 70%.

Theo đánh giá, người dân, tổ chức hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương năm 2019 đạt gần 85%, tăng gần 1,5% so với năm 2018.

Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) 2019 của 63 tỉnh nằm trong khoảng 73,81 - 95,26%. So với năm 2018, có 41/63 tỉnh có chỉ số SIPAS tăng.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ - ông Lê Vĩnh Tân cho biết: Năm 2019 là năm có nhiều chuyển biến tích cực, có sự bứt phá ngoạn mục của một số nội dung CCHC trong triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011- 2020. Chỉ số CCHC tiếp tục được khẳng định qua thực tiễn, là một trong những công cụ có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến chỉ đạo, điều hành và kết quả CCHC. Chỉ số CCHC cũng đã đảm bảo việc theo dõi, đánh giá một cách khoa học, hệ thống, định lượng và dựa trên kết quả, huy động sự tham gia của các tổ chức trong bộ máy nhà nước, tăng cường sự đánh giá của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với quá trình triển khai CCHC của các bộ, các tỉnh. Đồng thời, hướng tới kết quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước với trọng tâm là phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Nghiêm cấm việc nhũng nhiễu, đòi hỏi chi phí ngoài luồng

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đồng thời nhìn nhận, bên cạnh kết quả đạt được, công tác triển khai, xác định chỉ số CCHC của một số ít các bộ, tỉnh chất lượng chưa cao, kết quả tự chấm còn thiếu chính xác, tiến độ triển khai còn chậm so với yêu cầu. Nhận thức của nhiều cán bộ, công chức, viên chức và người dân, tổ chức về việc đo lường sự hài lòng là chưa đầy đủ, thống nhất.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo: “Sau hội nghị lần này, các bộ, ngành, địa phương cần quyết liệt bắt tay ngay vào việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp, đẩy mạnh CCHC, xây dựng bộ máy nhà nước theo hướng  tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Tập trung thực hiện kế hoạch hành động, giải pháp khắc phục hiệu quả, đảm bảo nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, chất lượng phục vụ người dân, tổ chức của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước phải phát huy tinh thần công bộc, tận tụy phục vụ người dân và doanh nghiệp, nghiêm cấm việc nhũng nhiễu, đòi hỏi chi phí ngoài luồng.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Từ đó, góp phần phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh sau dịch COVID-19, phấn đấu đạt thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội năm 2020, tạo tiền đề và sức bật trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn