“Nâng cao chất lượng giám sát và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn tỉnh Cà Mau”

Tọa đàm “Nâng cao chất lượng giám sát và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn tỉnh Cà Mau” được Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức ngày 21/9 đã tham luận, thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng dự và chỉ đạo tọa đàm.Tại cuộc tọa đàm, đại biểu đã thảo luận, tham luận nhiều nội dung quan trọng, trong đó nêu lên thực trạng, đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm tra, giám sát thời gian qua. Qua đó cho thấy vị trí và tầm quan trọng của công tác này trong xây dựng Đảng ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thực hiện tốt công tác giám sát, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm sẽ giúp cho việc phòng ngừa giữ vững kỷ luật, kỷ cương, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Tuy nhiên công tác giám sát, kiểm tra từng lúc, từng nơi chưa được quan tâm đúng mức, chưa đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng Đảng trong tình hình mới, chưa chỉ ra hết những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên được giám sát; công tác nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên ở một số đơn vị thiếu thường xuyên, chưa chặt chẽ, kết quả tác dụng ngăn ngừa, giáo dục từng lúc chưa cao; việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện các thông báo kết quả giám sát, kết luận kiểm tra có nơi chưa chú trọng nên còn tình trạng chấp hành không nghiêm…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng đề nghị cấp ủy các cấp phải thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát, nhất là đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; nâng cao khả năng phân tích, dự báo đúng tình hình vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là những vi phạm mới, để đề xuất biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả hoặc xử lý nghiêm minh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, khi thực hiện kiểm tra, giám sát phải thực sự dân chủ, công tâm, khách quan trong xem xét, đánh giá, kết luận, tránh tình trạng làm lướt, né tránh hoặc đối phó; mở rộng phạm vi và đối tượng giám sát, kịp thời cảnh báo, ngăn ngừa những khả năng xảy ra khuyết điểm vi phạm. Thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm nêu trên sẽ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn