Nâng cao nhận thức về cải cách hành chính trong công đoàn viên chức

Ngày 4/10, Công đoàn Viên chức tỉnh Cà Mau tổ chức Hội thảo Nâng cao nhận thức về cải cách hành chính trong công chức, viên chức.Có 21 tham luận của các công đoàn cơ sở trực thuộc, xoay quanh nhóm các vấn đề chủ yếu của công tác cải cách hành chính hiện nay: Cải cách thể chế; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tài chính công; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và hiện đại hóa nền hành chính.

Với mục đích là nâng cao nhận thức trên nền tảng đã được xây dựng trong thời gian qua về nhiệm vụ cải cách hành chính ở các sở, ban, ngành là công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức tỉnh.

Hội thảo nêu rõ những kết quả đạt được cũng như những mặt còn hạn chế tồn tại về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Trong đó, những kết quả đạt được nổi bật: Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước.

Tỉnh có trung tâm dữ liệu, 100% cơ quan, đơn vị có mạng LAN kết nối Internet tốc độ cao, 89% cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước được trang bị máy tính để làm việc. Phần mềm quản lý văn bản chỉ đạo và điều hành (phần mềm VIC) được triển khai trên 430 đơn vị, có khoản 7.000 tài khoản sử dụng. Chữ ký số đã được tích hợp trên phần mềm VIC rất thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị thực hiện chữ ký số trên văn bản điện tử...

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến chưa được quan tâm đúng mức, tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn thấp. Lãnh đạo nhiều đơn vị chưa quan tâm theo dõi, chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc chuyên môn.

Nhiều đơn vị còn lúng túng trong quá trình sử dụng phần mềm một cửa điện tử, dẫn đến hồ sơ xử lý trễ hạn trên hệ thống. Việc tham mưu triển khai thực hiện dịch vụ bưu chính công ích chậm so với quy định. Việc sử dụng chữ ký số tại các đơn vị cấp huyện, xã còn hạn chế.

Trên cơ sở đánh giá những nguyên nhân về kết quả đạt được và những mặt còn tồn tại, hạn chế, làm rõ hơn về cơ sở lý luận và thực tiễn, hội thảo đề ra nhiều giải pháp nhằm xây dựng và nâng cao nhận thức, chất lượng của công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính để tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả cao về cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử.

Hơn 70 đại biểu cũng đã trao đổi những kinh nghiệm, những sáng kiến của đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; giới thiệu các kết quả thực hiện, đồng thời đề xuất những giải pháp trong thời gian tới. Từ đó, các cấp công đoàn trong tỉnh sẽ có sự lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp và hoàn thành tốt nhiệm cụ cải cách hành chính trong thời gian tới.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn