Nâng cao vai trò của người có uy tín

Sáng 21/3, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu được thông tin về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn, bảo tồn và phát huy các công trình kiến trúc, các di tích lịch sử văn hóa của dân tộc.Các đại biểu được thông tin về công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn, bảo tồn và phát huy các công trình kiến trúc, các di tích lịch sử văn hóa của dân tộc.

Gần 80 đại biểu là người có uy tín và lãnh đạo, cán bộ các phòng dân tộc huyện, thành phố đã được phổ biến những kiến thức, thông tin về tuyên truyền vận động nhân dân cùng tham gia thực hiện giữ gìn, bảo tồn và phát huy các công trình kiến trúc, các di tích lịch sử, văn hóa của các dân tộc ở địa phương; hướng dẫn kỹ năng công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và cuộc vận động đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; tình hình và kết quả triển khai thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Những kiến thức được bồi dưỡng qua đợt tập huấn là cơ sở để người có uy tín phát huy hơn nữa vai trò, vị trí, nhiệm vụ của người có uy tín trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần nâng cao nhận thức, năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; bài trừ các phong tục tập quán lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn