Phát huy vai trò cán bộ làm công tác dân vận

Đó là phát biểu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, ông Thân Đức Hưởng tại Hội nghị Sơ kết công tác dân vận - quy chế dân chủ cơ sở (QCDC) - Kế hoạch 09 - 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm của Ban Dân vận Tỉnh ủy - Ban Chỉ đạo QCDC cơ sở, diễn ra vào sáng 2/7.

Hội nghị sơ kết công tác dân vận - quy chế dân chủ cơ sở - Kế hoạch 09 - 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm của Ban Dân vận Tỉnh ủy - Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở. Hội nghị sơ kết công tác dân vận - quy chế dân chủ cơ sở - Kế hoạch 09 - 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm của Ban Dân vận Tỉnh ủy - Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở.

Thời gian tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy sẽ tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị, pháp lệnh, nghị định của Trung ương về thực hiện QCDC cơ sở gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8, 10 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào thi đua “Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Đồng thời, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, trách nhiệm của chính quyền, người đứng đầu địa phương, đơn vị trong thực hiện QCDC ở cơ sở, gắn với thực hiện có hiệu quả các nội dung của kế hoạch “Năm Dân vận chính quyền” 2019; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, công chức; quan tâm giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tổ chức đối thoại với người lao động, với công dân đúng quy định.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu quan tâm đến các vụ khiếu kiện liên quan đến đất đai vẫn chưa giải quyết triệt để, ô nhiễm môi trường tại các khu công nghiệp trong tỉnh vẫn còn diễn ra, gây bức xúc trong nhân dân; dịch tả heo châu Phi ngày càng lan rộng, người dân có xu hướng quay lưng với thịt heo, ảnh hưởng không nhỏ đến ngành chăn nuôi của tỉnh…

Ông Thân Đức Hưởng đánh giá cao công tác dân vận trong tỉnh, qua 6 tháng đầu năm có nhiều chuyển biến, tạo sự đồng đều ở các cấp. Thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị, tạo điều kiện để họ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động. Cần nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, khi cán bộ làm tốt thì mới làm gương cho người dân.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, ông Lê Dũng cũng cho rằng một vài nơi công tác “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” vẫn còn chưa thực hiện tốt. Phương châm “gần dân, sát dân”, phân công công việc “rõ người, rõ việc” nhưng thực chất còn một số nơi chưa sát dân, phân công công việc chưa rõ ràng…

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/BDVTU, ngày 29/2/2016, triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban Dân vận Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững (gọi tắt là Kế hoạch số 09) một số nơi còn có sự thỏa mãn, trông chờ; Mặt trận, đoàn thể cơ sở, chưa chủ động đề xuất thực hiện các nhiệm vụ…

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn