Phiên họp thường kỳ tháng 11 - HĐND tỉnh: Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực

Tại phiên họp thường kỳ tháng 11-HĐND tỉnh sáng nay 11/11, HĐND tỉnh thông qua báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chương trình, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật (PB,GDPL) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2016. Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện chủ trì phiên họp. Dự họp có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Kiên Cường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trần Hồng Quân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thông tin về PB,GDPL trên địa bàn, ông Nguyễn Thanh Reo - Giám đốc Sở Tư pháp cho biết, trong quá trình triển khai đã chú trọng đổi mới nội dung và hình thức lãnh đạo, tăng cường hỗ trợ cho cơ sở; kiện toàn cơ chế phối hợp trách nhiệm giữa các cấp, các ngành về đề cao trách nhiệm của các Đề án. Từ đó đã giúp cho cán bộ và nhân dân nâng cao nhận thức, từng bước hình thành ý thức sống làm việc theo hiến pháp và pháp luật, góp phần phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật, giữ vững ổn định trật tự và an toàn xã hội, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Chỉ ra những tồn tại, hạn chế dẫn đến việc triển khai PB,GDPL theo 10 Đề án giai đoạn 2012 - 2016, ông Reo cho rằng công tác chỉ đạo, điều hành chưa thật sự thống nhất và đồng bộ, vẫn còn tình trạng khoán trắng cho cơ quan Tư pháp trong ban hành văn bản tại một số nơi; nội dung, hình thức và biện pháp vẫn còn dàn trải, trùng lắp giữa các Đề án và từng nhóm đối tượng, thiếu những hình mẫu để điển hình nhân rộng; công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết chưa kịp thời…

Đội ngũ báo cáo viên PB,GDPL hiện nay là 2.684 người, trong đó cấp tỉnh có 93 báo cáo viên.Có nhiều ý kiến tham gia đóng góp vào những mặt tồn tại, hạn chế trong công tác PB,GDPL trong thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân: Tính tự giác, nhận thức pháp luật, nhất là trong quần chúng người dân, người lao động còn nhiều hạn chế. Kỷ cương pháp luật phải được thực hiện nghiêm minh, nhất là trên lĩnh vực đất đai, không để ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác, ổn định tình hình an ninh, trật tự địa phương.

Đề ra những giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế trong thời gian tới, từ những kết quả đạt được bước đầu về việc triển khai Chương trình PB,GDPL giai đoạn 2017- 2021, Cà Mau quan tâm thực hiện Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL.

Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện: Phải xác định tầm quan trọng của công tác PBGDPL, từ đó tăng cường trong phổ biến đến mọi đối tượng, bởi mọi người phải sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật; mọi người, mọi thành phần, tổ chức xã hội phải có trách nhiệm tham gia, trở thành những tuyên truyền viên trong PB,GDPL. Kiện toàn Ban Chỉ đạo Hội đồng và Ban Chỉ đạo PB,GDPL của tỉnh. Phải có sơ, tổng kết các Chương trình, Đề án, rút ra bài học kinh nghiệm để triển khai trong giai đoạn mới được hiệu quả, đáp ứng theo nhu cầu xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó nâng cao vai trò của các phương tiện truyền thông, giữ mối quan hệ chặt chẽ với Ban Chỉ đạo trong công tác PB,GDPL theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, đến mọi người dân, đến từng cán bộ; phong phú bằng nhiều hình thức theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”; đảm bảo nguồn kinh phí để Ban Chỉ đạo hoạt động hiệu quả…

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn