Phiên họp Thường kỳ tháng 4 của thường trực HĐND tỉnh

Diễn ra vào sáng 5/4, phiên họp Thường kỳ tháng 4 với nhiều nội dung quan trọng, nhằm chuẩn bị cho Kỳ họp thứ ba (bất thường) HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tới đây.Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe Sở Nội vụ báo cáo về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua khen thưởng năm 2016, thực hiện đánh giá đối với cán bộ dân cử theo quy định của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Sau khi nghe báo cáo của Sở Nội vụ, Thường trực HĐND tỉnh có nhiều ý kiến quanh việc thực hiện Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Cụ thể là còn nhiều bất cập trong việc triển khai văn bản; chưa đi vào trọng tâm; phân loại đánh giá từng ngành, từng lĩnh vực chưa phù hợp; còn nhiều chồng chéo, chưa phù hợp, cần kiến nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung.

Quý I, Thường trực HĐND tỉnh đã làm tốt việc xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền. Công tác chỉ đạo, phối hợp được thực hiện chặt chẽ hơn với các đơn vị.

Trong quý, đã thực hiện hoạt động giám sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương trong tỉnh; thông qua đó có nhiều ý kiến đóng góp với các đối tượng giám sát.

Ngoài ra, hoạt động tiếp dân và tiếp xúc cử tri cũng được thực hiện thường xuyên và có hiệu quả…

Trong Quý II và thời gian tới, thường trực HĐND tỉnh tập trung tốt cho Kỳ họp thứ ba (bất thường); tổ chức tiếp xúc cử tri và chuẩn bị các công việc cho Kỳ họp thứ tư HĐND khóa IX; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội nghị giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh và thường trực HĐND các huyện, TP. Cà Mau lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn