Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh mở rộng: Tập trung kiểm điểm kết quả chỉ đạo, điều hành, bàn giải pháp hiệu quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017

Chủ trì Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh mở rộng ngày 12/12, có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải, các Phó Chủ tịch: Lâm Văn Bi, Trần Hồng Quân, Thân Đức Hưởng, Lê Văn Sử.Hội nghị đã thông qua các báo cáo về: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2016 và phương hướng năm 2017; kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2016 và một số yêu cầu chủ yếu về tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

Trong tổng số 12 chỉ tiêu chủ yếu, dự kiến có 9 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 3 chỉ tiêu đạt thấp: Tổng sản phẩm trong tỉnh đạt khoảng 35.380 tỷ đồng, tăng 5,2% (kế hoạch tăng7,5%): tổng vốn đầu tư xã hội đạt 10.165 tỷ đồng, bằng 84,7% kế hoạch; kim ngạch xuất khẩu đạt 1 tỷ USD, bằng 76,9% kế hoạch.

Cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Trong năm có 29/29 đơn vị thực hiện công bố danh mục cắt giảm thủ tục hành chính không liên thông, 20/24 đơn vị có quyết định phê duyệt danh mục cắt giảm 20 - 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

Hội nghị đi sâu phân tích, đánh giá những mặt tồn tại, hạn chế. Cụ thể về công tác quản lý vật tư nông nghiệp chưa thật hiệu quả; việc khám, chữa bệnh bằng Bảo hiểm y tế còn nhiều bất cập; giải pháp khắc phục, sửa chữa kết cấu hạ tầng nông thôn sau thiên tai còn chậm. Tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm. Xây dựng nông thôn mới chưa đạt yêu cầu đề ra. Tình trạng ô nhiễm môi trường chưa được kiểm soát hiệu quả.

Năm 2017, UBND tỉnh đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện. Trong đó triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Đề án Tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh. Tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở các cấp, bậc học, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển; chú trọng tạo việc làm, đào tạo nghề, quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, chính sách về dân tộc, tôn giáo. Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức công vụ; xây dựng chính quyền kiến tạo, phát triển, liêm chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2017, cần đẩy mạnh phát triển các loại hình nuôi tôm quảng canh cải tiến và tôm sinh thái, nhân rộng mô hình nuôi tôm công nghiệp công nghệ cao. Sắp tới, tỉnh không giao chỉ tiêu nuôi tôm công nghiệp cho các huyện mà giao sản lượng. Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất ý kiến của các địa phương là Cà Mau cần đầu tư trung tâm sản xuất giống thủy sản nước ngọt, nước mặn. Chỉ đạo 8 xã có kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án đường ô tô về trung tâm xã, phấn đấu đến cuối năm 2017 hoàn thành 3 tuyến theo kế hoạch. Nâng cao cấp độ cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục công tác phòng, chống thiên tai, nhất là triều cường và sạt lở đất, đẩy mạnh các chính sách an sinh xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.


Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn