Phú Tân: Ước đạt 19/21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Trong 10 tháng năm 2017, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phú Tân tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ. Kết quả khả quan trên được báo cáo tại buổi giám sát của HĐND tỉnh, do Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện làm trưởng đoàn, diễn ra sáng nay 8/11, tại huyện Phú Tân.

Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của huyện đạt trên 48.600 tấn, tăng 1%; diện tích nuôi quảng canh cải tiến tăng trên 5%; xây dựng lộ đất đen tăng 15%; thu ngân sách đến cuối tháng 10 đạt trên 30 tỷ 500 triệu đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện, nhất là các chính sách về an sinh xã hội, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, thông tin truyền thông, thể dục thể thao thực hiện có hiệu quả.Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo, đấu tranh phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Hiện, Phú Tân còn trên 1.600 hộ nghèo, tỷ lệ 6,7%, huyện đang thực hiện hỗ trợ 124 căn nhà theo Quyết định 33 của Chính phủ.

Những tháng đầu năm cũng ghi nhận sản lượng khai thác thủy sản, diện tích rau màu, chăn nuôi gia súc gia cầm đều giảm; tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới còn chậm. Đến nay, huyện đạt 98/148 tiêu chí, trong đó tập trung các nguồn lực đưa Rạch Chèo về đích nông thôn mới.

Ngoài ra, công tác duy tu, sửa chữa lộ bê-tông đạt thấp so với kế hoạch, chưa khai thác tốt các thiết chế văn hóa tại cơ sở, cũng là những vấn đề tồn tại ở địa phương. Đến cuối năm, huyện ước đạt 19/21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong năm 2017.

Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Hiện lưu ý địa phương trong lĩnh vực sản xuất phải quan tâm đến sự tác động của thời tiết, biến đổi khí hậu và hiệu quả hoạt động của đội tàu. Tập trung chỉ đạo công tác thu chi ngân sách và đầu tư xây dựng cơ bản tại địa bàn, phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra trong xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng lưu ý huyện vấn đề tệ nạn xã hội, ma túy… địa phương cần có biện pháp chỉ đạo, quản lý trong thời gian tới.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn