Sẽ có 54 người được bầu vào đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021

* Phân bổ 135 người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. * Có 7 đại biểu được bầu vào Quốc hội. Sáng nay 16/2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, nhằm thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến dự có Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Nguyễn Tiến Hải; các Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử: Nguyễn Kiên Cường, Lê Dũng, Thân Đức Hưởng.

Theo đó, căn cứ dân số ở Cà Mau tính đến thời điểm 31/12/2015 là 1.218.385 người, nên tổng số lượng đại biểu HĐND tỉnh được bầu lần này là 54 đại biểu. Như vậy, số lượng đại biểu lần này tương đương so với nhiệm kỳ trước.

Qua hiệp thương lần thứ nhất, dự kiến số lượng đại biểu được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử là 140 người, trong đó số đại biểu phân bổ các tổ chức, cơ quan, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu là 135, trong đó: Nữ 52, tuổi trẻ 24, ngoài Đảng 16, dân tộc 7, tôn giáo 10 đại biểu.

Ông Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016 - 2021, phát biểu tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất. Kết quả sẽ được gửi về Thường trực HĐND tỉnh xem xét, phân bổ số lượng đại biểu ứng cử…

Trước đó, ngày 4/2 vừa qua, ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, đã ban hành chỉ thị yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND tỉnh, UBND các huyện và TP. Cà Mau trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử theo tiến độ từng giai đoạn, đảm bảo thành công tốt đẹp.

Ngay sau đó, Ủy ban Bầu cử của tỉnh cũng đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn với những mốc thời gian được ấn định, phân công nhiệm vụ đến từng cơ quan, đơn vị.

Theo đó, cuộc bầu cử sẽ được tiến hành từ 7 giờ sáng, ngày 22/5 đến 19 giờ cùng ngày.

Căn cứ tình hình thực tế tại các địa phương, tổ bầu cử có thể quyết định việc bỏ phiếu sớm hơn, nhưng không trước 5 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21 giờ cùng ngày.

Cũng trong sáng nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiến hành Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, nhằm thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, Cà Mau sẽ có 7 đại biểu Quốc hội được bầu, trong đó 4 đại biểu cư trú, làm việc tại địa phương, 3 đại biểu được Trung ương giới thiệu. Dự kiến có 18 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại tỉnh Cà Mau.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn