Tập trung hoàn thành nhiệm vụ Quý I/2017

Sáng 3/3, UBND tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 2. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải cùng các Phó Chủ tịch Trần Hồng Quân, Thân Đức Hưởng, Lê Văn Sử chủ trì Hội nghị.Tổng sản lượng thủy sản tháng 2/2017 đạt 43.200 tấn, giảm 2,9% so với tháng trước, giảm 6% so với cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng đầu năm đạt 87.700 tấn, giảm 3,8% so với cùng kỳ, đạt 16,6% kế hoạch. Nuôi tôm công nghiệp đến nay đạt 9.683ha, tăng 0,5ha so với tháng trước và tăng 93,5ha so với cuối năm 2016, diện tích đang thả nuôi chiếm 40%.

Thu hoạch lúa mùa 4.104ha, lũy kế 4.154ha, năng suất bình quân 3,6 tấn/ha; lúa tôm 17.128ha, lũy kế 22.327ha, năng suất bình quân 3,1 tấn/ha; lúa vụ 2 (vụ đông xuân) 18.027ha, lũy kế 19.512ha, năng suất bình quân 5,1 tấn/ha.

Công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng được thực hiện tích cực; các đơn vị quản lý rừng đang triển khai thực hiện Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2016 - 2017 của tỉnh; vi phạm về quản lý và bảo vệ rừng giảm so với cùng kỳ.

Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; tăng cường công tác kiểm tra cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị đang chủ động xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đến nay, số thủ tục hành chính được công bố là 1.731 thủ tục (cấp tỉnh 1.309 thủ tục, cấp huyện 273 thủ tục, cấp xã 149 thủ tục).

Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đi vào hoạt động ổn định và được đa số khách hàng đánh giá cao. Trung tâm của tỉnh là 5.393 hồ sơ, đã xử lý đúng hạn 4.311 hồ sơ, còn trong hạn xử lý 1.423 hồ sơ, xử lý trễ hạn 4 hồ sơ; trả kết quả đúng hạn 2.562/2.562 hồ sơ.

UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2017; phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí thực hiện Dự án điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Cà Mau đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; phê duyệt kế hoạch khai thác rừng năm 2017, với diện tích khoảng 3.200ha, trữ lượng khai thác khoảng 424 ngàn m3.

Kim ngạch xuất khẩu trong tháng đạt 58,8 triệu USD, tăng 8,1% so với tháng trước, tăng 37,7% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu 9,8 triệu USD, lũy kế đến nay đạt 24,3 triệu USD.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải chỉ đạo: Trong tháng 3 và những tháng còn lại của năm, ngành Nông nghiệp và các ngành phải chủ động trong việc điều chỉnh Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Tập trung triển khai thực hiện Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2016 - 2017 và thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới, ưu tiên phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và đầu tư hạ tầng 8 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.Tập trung chỉ đạo khai thác các nguồn thu, phấn đấu thực hiện thu đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách Quý I/2017; chú trọng thu đúng, thu đủ và truy thu nợ đọng thuế. Quản lý chi ngân sách, bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý thị trường và thực hiện tốt các biện pháp bình ổn giá cả, đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa phục vụ nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, xuất khẩu hàng hóa nhằm đạt chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu theo kế hoạch đã đề ra.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn