Thẩm tra nhiều tờ trình liên quan đến lĩnh vực tài chính

Ngày 26/6, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị Thẩm tra của các ban HĐND tỉnh. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Huỳnh Khải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thân Đức Hưởng cùng đến dự; Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trần Ngọc Diệp chủ trì Hội nghị.

Theo đó, Hội nghị lần này thẩm tra 3 tờ trình và dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh, về phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 - 2020, kế hoạch đầu tư công năm 2018 của tỉnh Cà Mau; dự thảo nghị quyết về quy định thời hạn phê duyệt chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã; thời gian lập báo cáo và biểu mẫu về tài chính - ngân sách trên địa bàn tỉnh; dự thảo nghị quyết phân cấp thẩm quyền, quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Cà Mau.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trần Ngọc Diệp chủ trì Hội nghị.

Bên cạnh đó, Hội nghị tiến hành thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo công tác của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2018; báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu quan tâm đến các tờ trình quan trọng này; câu chữ, nội dung, nhiều khía cạnh cần phải điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Riêng đối với các tờ trình liên quan đến hoạt động của UBND tỉnh, sẽ tiến hành thẩm tra sau khi được thông qua.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn