Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì Hội nghị về phát triển ĐBSCL

Ngày 18/6 tới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ sẽ chủ trì Hội nghị đánh giá 2 năm thực hiện Nghị quyết 120 của Chính phủ về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH). Trong khuôn khổ của Hội nghị, các Bộ, ngành, một số đối tác phát triển, lãnh đạo các tỉnh ĐBSCL; đại diện các nhà khoa học, doanh nghiệp sẽ có phát biểu, tham luận đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 120 của Chính phủ; nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới.

Hội nghị lần này được tổ chức nhằm đánh giá kết quả đạt được sau hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 120 của Chính phủ, triển khai chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết số 120 của Chính phủ. Đồng thời, xác định các vấn đề đang tồn tại, hạn chế; xác định nhiệm vụ ưu tiên, trọng tâm, trọng điểm có quy mô vùng, có tính lan tỏa và bảo đảm tính bền vững cũng như giải pháp có tính hệ thống và nguồn lực thực hiện trong thời gian tiếp theo mang tính khả thi và hiệu quả cao.

Theo đó, phiên họp buổi sáng 18/6 của Hội nghị sẽ được tổ chức theo các nhóm chuyên đề. Chuyên đề 1: “Quản lý tài nguyên nước, lũ lụt, xâm nhập mặn, ứng phó với sụt lún, sạt lở ở vùng ĐBSCL” do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, một số địa phương, các đối tác phát triển.

Chuyên đề 2: “Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, một số địa phương và các đối tác phát triển.

Chuyên đề 3: “Giải pháp phát triển hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng, nhà ở phục vụ phát triển bền vững ĐBSCL” do Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, UBND TP. Hồ Chí Minh, một số địa phương, các đối tác phát triển.

Chuyên đề 4: “Công tác quy hoạch, cơ chế điều phối vùng và thu hút vốn đầu tư cho ĐBSCL” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, các Bộ khác, một số địa phương, các đối tác phát triển.

Phiên họp chiều sẽ do Thủ tướng Chính phủ chủ trì với các báo cáo quan trọng: Báo cáo đánh giá tổng hợp kết quả thực hiện Nghị quyết số 120 của Chính phủ và các giải pháp cần thực hiện thời gian tới (Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường); Báo cáo kết quả đạt được trong công tác quy hoạch, điều phối liên kết vùng; tình hình bố trí vốn và thu hút vốn đầu tư cho vùng ĐBSCL và nhiệm vụ trong thời gian tới (Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Báo cáo giải pháp về tổ chức điều phối vùng ĐBSCL (Bộ trưởng Bộ Nội vụ). Báo cáo đánh giá kết quả đạt được trong công tác tái cơ cấu ngành, sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp vùng ĐBSCL và nhiệm vụ trong thời gian tới (Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Báo cáo đánh giá kết quả đạt được về phát triển cơ sở hạ tầng giao thông và giải pháp phát triển hệ thống giao thông kết nối TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh, thành phố ĐBSCL, nhiệm vụ trong thời gian tới (Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Báo cáo đánh giá kết quả đạt được về quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng xây dựng, nhà ở phục vụ phát triển bền vững vùng ĐBSCL và nhiệm vụ trong thời gian tới (Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

Báo cáo về vai trò, giải pháp kết nối giữa TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng ĐBSCL. Báo cáo đánh giá kết quả đạt được trong công tác quản lý tài nguyên nước, lũ lụt, xâm nhập mặn và các hoạt động ứng phó với sụt lún, sạt lở ở vùng ĐBSCL, nhiệm vụ trong thời gian tới (lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường). Báo cáo về sự tham gia hỗ trợ của các đối tác phát triển đối với sự phát triển bền vững ĐBSCL và triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP (Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới tại Việt Nam).

Đặc biệt, Hội nghị sẽ nghe phát biểu kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chiến lược phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn