Tiến độ xây dựng nông thôn mới còn chậm

Theo đánh giá của Văn phòng Điều phối các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh, tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay khá chậm so với kế hoạch đề ra.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có tổng số 1.232 tiêu chí đạt, chỉ tăng 42 tiêu chí so với cuối năm 2019. Bình quân đạt 15 tiêu chí/xã.

Có 30/82 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 36,6%;5 xã đạt 19/19 tiêu chí (nhưng chưa xét công nhận NTM); 14 xã đạt từ 15-18 tiêu chí; 29 xã đạt từ 10-14 tiêu chí; 4 xã đạt từ 7-9 tiêu chí.

Tiến độ xây dựng nông thôn mới ở các xã trong 3 tháng đầu năm nay chậm so với kế hoạch đề ra.Tiến độ xây dựng nông thôn mới ở các xã trong 3 tháng đầu năm nay chậm so với kế hoạch đề ra.

Cà Mau đang phấn đấu hoàn thành 4 mục tiêu: Có ít nhất một đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM (huyện Thới Bình) hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (TP. Cà Mau); có ít nhất 11 xã được công nhận đạt chuẩn NTM trong năm 2020; có ít nhất 5 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; có ít nhất 27 ấp trên địa bàn 5 xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn NTM.

Được biết, theo kế hoạch, tỉnh sẽ công nhận 5 xã đạt chuẩn NTM trong năm 2019. Tuy nhiên, qua rà soát tại thời điểm cuối năm 2019, các xã chưa đạt 19 tiêu chí theo quy định (1 xã đạt 15/19 tiêu chí, 2 xã đạt 16/19 tiêu chí và 2 xã đạt 17/19 tiêu chí).

Theo đó, các xã được đề nghị tiếp tục thực hiện các tiêu chí chưa đạt để đảm bảo đủ điều kiện xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2020 (hiện đang lấy ý kiến thẩm định đối với 4 xã đủ điều kiện).

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn