Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về dân tộc

Từ Chương trình 135 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, trong quý III, các địa phương thụ hưởng đã triển khai đầu tư xây dựng mới được 32 công trình và duy tu bảo dưỡng 42 công trình giao thông nông thôn, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn; giải ngân kế hoạch vốn được hơn 10,1 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, đã xây dựng hoàn thành, đưa vào sử dụng 49 công trình đầu tư xây dựng mới, 59 công trình duy tu bảo dưỡng; giải ngân được hơn 15,4 tỷ đồng, đạt 73,53% kế hoạch vốn được giao.

Thông tin trên được nêu tại Hội nghị sơ kết công tác dân tộc quý III và đề ra chương trình công tác quý IV năm 2020, được Ban Dân tộc tỉnh tổ chức sáng ngày 30/9.

Trong quý III, với sự chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan, lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc Khmer được tổ chức trên tinh thần vui tươi, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm và đảm bảo tình hình phòng, chống dịch COVID-19.

Tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công cũng như các chương trình, chính sách dân tộc do Ban Dân tộc phụ trách, quản lý có sự chuyển biến tích cực để đảm bảo hoàn thành các nội dung công việc và giải ngân nguồn vốn được giao theo các chỉ tiêu đề ra trong năm.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS theo quy định, với số tiền 312,1 triệu đồng, đạt 33,06% nguồn vốn được giao trong năm.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị nhận định, tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn các chương trình, chính sách dân tộc tuy có được cải thiện nhưng vẫn còn chậm, chưa đạt yêu cầu theo kế hoạch đề ra, nhất là nguồn vốn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Việc tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về dân tộc và chính sách dân tộc còn bất cập. Công tác tuyên truyền, vận động từng lúc, từng nơi chưa sâu rộng, chưa được thường xuyên, liên tục.

Những tháng còn lại của năm, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về dân tộc; tiếp thu và triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc. Phối hợp với các các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, TP. Cà Mau chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường công tác khảo sát, nắm tình hình vùng dân tộc thiểu số, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, đời sống, sản xuất của đồng bào; tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến vùng và hộ dân tộc thiểu số; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn