Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ làm việc tại Cà Mau

Chiều 20/9, Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ (Tổ công tác) do Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổ trưởng Tổ công tác ông Lê Vĩnh Tân có buổi làm việc tại tỉnh Cà Mau. Tiếp và làm việc với Tổ công tác có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Tổ trưởng Tổ công tác Lê Vĩnh Tân phát biểu tại buổi làm việc.

Theo báo cáo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân, năm 2018, tỉnh Cà Mau được giao 2.200 biên chế. Số lượng biên chế cán bộ, công chức hiện có là 2.013 người. Số lượng người làm việc được giao 21.616 người, số lượng người làm việc hiện có 20.486 người. Số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên được giao 1.032 người, số lượng người làm việc hiện có 776 người.

Toàn tỉnh hiện có 39 hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính; 2.842 người hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập và 421 người hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên.

Từ năm 2015 đến ngày 31/12/2018, tỉnh Cà Mau được Bộ Nội vụ thống nhất thực hiện tinh giản biên chế 722 người, đạt 58,23% so với kế hoạch đề ra. Tỷ lệ tinh giản biên chế chung của tỉnh đến hết năm 2018 đạt 2,66% tổng biên chế.

Từ năm 2012 đến nay, tỉnh Cà Mau đã tổ chức 3 kỳ thi tuyển dụng công chức, có 514 thí sinh trúng tuyển; đồng thời, tuyển dụng được 5.128 viên chức.

Cũng trong thời gian này, có 152 trường hợp công chức, viên chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động bổ nhiệm, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo từ phó giám đốc sở trở lên. Hiện nay, tỉnh đang tiến hành sắp xếp 2 cấp phó bị thừa.

Chủ tịch UBND tỉnh và người đứng đầu các đơn vị thuộc và trực thuộc UBND tỉnh đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân; công tác thanh tra, giám sát, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý và kết quả giải quyết những vấn đề bức xúc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mà dư luận và báo chí phản ánh luôn được quan tâm xử lý kịp thời, đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải thông tin thêm với Tổ công tác về tình hình sắp xếp trường, lớp học, giáo viên và việc giải quyết các vụ việc tồn đọng kéo dài trên địa bàn tỉnh; đồng thời, kiến nghị Tổ công tác xem xét để có chính sách hợp đồng đối với các trường hợp đào tạo theo Đề án Mekong; tăng thêm biên chế cho ngành Giáo dục cũng như biên chế công chức cho ngành Kiểm lâm.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh: Cà Mau cần thực hiện nghiêm các nghị quyết của Trung ương về quản lý biên chế, đặc biệt là Nghị quyết 39 về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; trong đó, chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện với khung, lộ trình cụ thể. Từ đó, xây dựng đề án sắp xếp cơ quan, điều động nhân sự nhưng phải đảm bảo nguyên tắc không tăng biên chế. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc công tác bổ nhiệm cán bộ và tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Công tác tiếp công dân là việc làm rất quan trọng, vì vậy, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị ở Cà Mau cố gắng đảm bảo tiếp công dân đúng định kỳ, không để xảy ra điểm nóng, khiếu nại đông người và các vụ việc tồn đọng kéo dài.

Trong thời gian tới, ông Lê Vĩnh Tân đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo cơ quan liên quan, kể cả cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp sắp xếp, không sử dụng lao động hợp đồng làm nhiệm vụ chuyên môn; cần có kế hoạch đôn đốc thực hiện tinh giản biên chế; khẩn trương phê duyệt đề án vị trí việc làm đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo phân cấp; đồng thời, khắc phục ngay các trường hợp tuyển dụng, bổ nhiệm không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đặc biệt là xử lý sắp xếp 2 cấp phó đang bị thừa.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của thành viên Tổ công tác và của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, trong thời gian sớm nhất sẽ tổ chức thực hiện ngay các ý kiến chỉ đạo; đồng thời, mong rằng trong thời gian tới, Bộ Nội vụ và các cơ quan Trung ương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện giúp tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác tổ chức cán bộ.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn