Tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2018

Qua 18 năm thực hiện, đã có trên 1.200.000 gương người tốt, việc tốt; trên 19 triệu gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”; trên 69.000 làng, thôn, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa; trên 84.000 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa... Đây là kết quả được báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2018, vào sáng 21/9.Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Cà Mau, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Thanh Bình; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử tham dự.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2018 luôn được các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện.
Từ đó, phong trào đã diễn ra sôi nổi, liên tục, rộng khắp, gắn với các phong trào thi đua yêu nước; phát huy truyền thống tốt đẹp của văn hóa dân tộc, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, làng, thôn, ấp, bản.

Phong trào ra đời như một luồng gió mới tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội, trở thành một phong trào tổng hợp gắn kết chặt chẽ các ngành, lĩnh vực, được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng tự nguyện thực hiện.

Tuy nhiên, việc thực hiện phong trào còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, sự phát triển kinh tế thị trường kéo theo nhiều hệ lụy tác động đến đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và người dân; sự thờ ơ, vô cảm trước những nỗi đau, mất mát trong nhiều hoàn cảnh khác nhau khiến xã hội bức xúc; tình trạng sản xuất, kinh doanh, sử dụng thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh, môi trường một số nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tác động của con người…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: 18 năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã trở thành phong trào lớn, gắn kết các hoạt động thi đua trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Phong trào phát triển mạnh mẽ, có tác động mạnh mẽ, lan tỏa đến đời sống xã hội, các phong trào văn hóa, xã hội diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ, đặc biệt là việc xây dựng gia đình văn hóa, ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền, chính cách làm này đã góp phần xây dựng xã hội ngày càng văn hóa, văn minh.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, trong thời gian tới các cấp, các ngành cần quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc; Ban Chỉ đạo Trung ương cần xây dựng, ban hành văn bản phối hợp phù hợp với tình hình thực tế ở cơ sở; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ở cấp độ toàn quốc, cơ sở, khu dân cư; tuyên truyền toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đấu tranh chống lại những hành vi tiêu cực, góp phần phát huy lối sống một người vì mọi người, mọi người vì một người.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn