Từ năm 2015 đến nay, cả nước tinh giản biên chế trên 41.500 người

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế, từ năm 2015 đến ngày 30/6/2019, Bộ Nội vụ đã thẩm tra việc tinh giản biên chế với số lượng 41.515 người. Việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy được các Bộ, ngành bảo đảm tinh gọn đầu mối tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

Bộ Nội vụ đã đánh giá tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng 6 tháng cuối năm 2019, tổ chức sáng nay 16/7, do Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân chủ trì.

Bộ cũng đánh giá, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND cấp tỉnh tổ chức, sắp xếp các sở, ngành, các đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực giáo dục, y tế theo hướng tinh gọn, phù hợp với tình hình thực tế. Đến nay, đã có 54/63 đơn vị cấp tỉnh thực hiện việc sát nhập các trung tâm có cùng chức năng để thành lập Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật; 437/713 đơn vị cấp huyện thực hiện hợp nhất bệnh viện huyện và trung tâm y tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi (trái) chủ trì hội nghị tại điểm cầu Cà Mau. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi (trái) chủ trì hội nghị tại điểm cầu Cà Mau.

Về việc xây dựng chính quyền địa phương, địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2020; đến nay, theo báo cáo của 61 địa phương, số lượng đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện phải sắp xếp là 20/713 đơn vị; số lượng cấp xã thuộc diện phải sắp xếp là 623/11.162 đơn vị.

Hội nghị cũng nêu những hạn chế cơ bản của ngành Nội vụ: Việc sắp xếp, tổ chức lại bộ máy cơ quan chuyên môn chưa được thực hiện đồng bộ, tổ chức bộ máy chưa được tinh gọn; việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và giải quyết chính sách cán bộ, công chức dôi dư sau khi sắp xếp còn khó khăn.

Bên cạnh đó, công tác đề bạt, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, luân chuyển cán bộ, công chức ở một số Bộ, ngành, địa phương chưa đúng quy định, gây bức xúc trong dư luận, làm giảm niềm tin trong nhân dân. Chất lượng tham mưu của đội ngũ cán bộ, công chức chưa cao…

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh 11 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó cần khẩn trương thẩm định biên chế công chức năm 2020 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những sai phạm trong thực thi công vụ. Tăng cường kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Tập trung triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2020; thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030…

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn