“Từ ngày 1/7, các cơ quan đảng cấp tỉnh triển khai ứng dụng chữ ký số”

“Từ ngày 1/7, các cơ quan đảng cấp tỉnh triển khai ứng dụng chữ ký số”, là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Phạm Bạch Đằng, tại Hội nghị Quán triệt, phổ biến các văn bản có liên quan về ứng dụng chữ ký số, diễn ra vào chiều 7/6, tại Hội trường Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Bạch Đằng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ông Ngô Đức Thắng, Phó Cục Trưởng phụ trách Cục Cơ yếu Đảng – Chính quyền, quán triệt một số nội dung cơ bản các văn bản của Trung ương về triển khai ứng dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan đảng, như: Quy định số 269-QĐ/TW, ngày 25/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện giao dịch điện tử trong hoạt động của các cơ quan đảng; Hướng dẫn số 08-HD/VPTW, ngày 16/11/2016 của Văn phòng Trung ương Đảng quản lý, sử dụng chữ ký số trong hoạt động giao dịch điện tử của các cơ quan đảng; Thông tư số 08/2016/TT-BQP, ngày 1/2/2016 của Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; Kế hoạch số 112-KH/TU, ngày 29-5-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan đảng.

Theo ông Phạm Bạch Đằng: “Thời gian triển khai ứng dụng chữ ký số trong các cơ quan đảng chia làm hai giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ ngày 1/7/2019), chính thức sử dụng chữ ký số tại các cơ quan đảng, đối tượng được triển khai là Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo các bản đảng của Tỉnh ủy, lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy Dân Chính Đảng và Trưởng Phòng Hành chính - Lưu trữ; Chánh Văn phòng các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy Dân Chính Đảng). Giai đoạn 2 (Quý I/2020) triển khai thực hiện đến các Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Huyện ủy, lãnh đạo các ban đảng cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư cấp xã; tổ chức và cá nhân khác theo tình hình thực tế”.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn