Vẫn còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”

Vẫn còn tình trạng “trên nóng, dưới lạnh” dẫn đến nhiều chủ trương, chính sách, đề án quan trọng của tỉnh chưa đạt mục tiêu đề ra, trong đó điển hình là Đề án "Đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018 - 2020".

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi chỉ rõ điều này tại phiên họp UBND tỉnh kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019, diễn ra sáng nay 9/7.

Thực tế vấn đề này cho thấy, Đề án xuất khẩu lao động của tỉnh ban hành vào tháng 5/2018, nhưng mãi hơn một năm sau đó, đến tháng 6/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội mới ký kết chương trình phối hợp với các đoàn thể: Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và Hội Cựu chiến binh tỉnh.

Chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo

Dù ngay từ đầu năm nay, Thường trực UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch về thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách năm 2019, về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2019 và đã phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng sở, ban, ngành và các địa phương, quy định chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, hàng quý đánh giá kết quả thực hiện; tuy nhiên đã qua nửa năm, vẫn còn một số đơn vị, địa phương đến nay còn nhiều nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành. Điển hình là TP. Cà Mau, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Văn Bi cho rằng, việc xây dựng và thực hiện một số nhiệm vụ trong chương trình công tác của các đơn vị trên, đã qua chưa đảm bảo tiến độ đề ra, còn 14 nhiệm vụ phải gia hạn thời gian hoàn thành; chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, dẫn đến tỷ lệ nhiệm vụ hoàn thành trễ hạn và tỷ lệ nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành còn cao.

Công tác tham mưu còn hạn chế

Báo cáo đánh giá công tác chỉ đạo và điều hành của UBND tỉnh trong 6 tháng đầu năm cho thấy, công tác tham mưu còn nhiều hạn chế, thiếu nghiên cứu, thiếu tinh thần trách nhiệm, dẫn đến chất lượng nội dung tham mưu không đạt yêu cầu, không đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Một số đề án lớn không đạt yêu cầu, phải chỉnh sửa nhiều lần.

Dẫn chứng là Ban Quản lý Khu kinh tế giao bên mời thầu để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư Khu dịch vụ - dân cư Năm Căn (thuộc Khu kinh tế Năm Căn) chưa đúng quy định. Sở Y tế phân bổ kinh phí thực hiện Kế hoạch "Sữa học đường" chưa đúng quy định; hay như trong việc lập danh sách xây dựng mới trạm y tế xã từ nguồn vốn vay không hoàn lại, lại đưa vào danh sách trạm y tế xã đã được xây dựng mới. Đối với Sở Khoa học và Công nghệ, khi đề nghị phê duyệt Kế hoạch phối hợp theo dõi, giám sát và kiểm nghiệm mẫu đối chứng, nhưng không lấy ý kiến các ngành liên quan. Văn phòng Điều phối các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh thì dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 phải điều chỉnh nhiều lần...

Nhiều đơn vị, địa phương chưa quyết liệt cải cách hành chính

Từ đầu năm đến nay, có 387 người đăng ký tham gia Đề án "Đưa người lao động tỉnh Cà Mau đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018 - 2020"; có 87 lao động đã xuất cảnh, đạt 21,8% kế hoạch. Lũy kế đến nay có 931 người đăng ký tham gia Đề án, 93 lao động đã xuất cảnh, 237 lao động đang học nghề, ngoại ngữ...

Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành trên một số lĩnh vực ở một số sở, ngành, địa phương trong 6 tháng qua chưa cao, như về công tác quản lý đất đai, đặc biệt là đất lâm nghiệp; quản lý điều kiện nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh; quản lý quy hoạch, xây dựng; quản lý trật tự đô thị, hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy; kiểm tra, quản lý các cơ sở liên kết đào tạo trên địa bàn tỉnh...

Dù có nhiều quyết tâm, tăng cường mọi mặt, tuy nhiên hiệu quả công tác quản lý điều kiện nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là về ô nhiễm môi trường nước, nuôi ngoài quy hoạch; diện tích nuôi nhiều, hiệu quả chưa cao, năng suất thấp...​​​​​​​Dù có nhiều quyết tâm, tăng cường mọi mặt, tuy nhiên hiệu quả công tác quản lý điều kiện nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là về ô nhiễm môi trường nước, nuôi ngoài quy hoạch; diện tích nuôi nhiều, hiệu quả chưa cao, năng suất thấp...

Hàng loạt đơn vị và địa phương được ”điểm tên” tại Hội nghị, khi chưa thật sự quyết liệt trong công tác cải cách hành chính dẫn đến tình trạng giải quyết hồ sơ của tổ chức, cá nhân bị trễ hạn, như các Sở: Tư pháp, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các huyện: Ngọc Hiển, U Minh, Phú Tân, Cái Nước, Năm Căn, huyện Trần Văn Thời và TP. Cà Mau.

Thường trực UBND tỉnh tiếp tục giao cho các sở, ngành, đơn vị và địa phương tổ chức thực hiện, chủ trì và phối hợp thực hiện 50 đầu công việc trọng tâm từ nay đến cuối năm 2019; trong đó có nhiều đầu công việc chuyển tiếp, nhiều công việc được giao được ấn định hoàn thành trong tháng 10/2019.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn