Khu đoàn Tây Nam Bộ 15 năm một chặng đường lịch sử vẻ vang

Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, ở từng giai đoạn cách mạng, Đoàn Thanh niên đã hoàn thành xuất sắc vai trò, nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp thống nhất đất nước, trong đó phải kể đến sự đóng góp to lớn và vô cùng quý báu của các cán bộ trong tổ chức Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng khu Tây Nam Bộ (Khu đoàn Tây Nam Bộ).

Nơi cống hiến và trưởng thành của đoàn viên, thanh niên

Hoạt động từ 1960 - 1975, theo yêu cầu của công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tuy thời gian không dài, nhưng Khu đoàn Tây Nam Bộ đã góp phần to lớn trong giai đoạn cách mạng vĩ đại của dân tộc. Những tháng năm chiến tranh ác liệt, có những cán bộ đã sống và chiến đấu trên mảnh đất Cà Mau. Hoạt động của cán bộ Đoàn đã góp phần cho lịch sử cách mạng của quân, dân Cà Mau thêm hào hùng. Khu đoàn giữ vai trò hết sức quan trọng trong việc giáo dục, tập hợp, động viên và dìu dắt thanh niên Cà Mau tham gia cách mạng.

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và của Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng khu Tây Nam Bộ, tuổi trẻ Cà Mau hôm nay ra sức thi đua, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lịch sử Khu đoàn Tây Nam Bộ tuy thời gian rất ngắn so với lịch sử đất nước, lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhưng trong 15 năm ấy là giai đoạn khó khăn, thử thách ác liệt của cách mạng miền Nam nói chung, Tây Nam Bộ nói riêng. Khu đoàn đã tập hợp, giáo dục, động viên lớp lớp thanh niên tham gia kháng chiến, cống hiến công sức, máu xương cho lý tưởng cao đẹp, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần. Lớp này ngã xuống, lớp sau đứng lên ngày càng đông hơn, mạnh hơn, lập được nhiều chiến công oanh liệt, thể hiện bản chất chủ nghĩa anh hùng cách mạng của thanh niên. Chỉ tính riêng cán bộ, nhân viên Khu đoàn và lực lượng Thanh niên xung phong đã hy sinh gần 500 cán bộ, ở độ tuổi 18 đôi mươi. Sự cống hiến công sức, xương máu của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Khu đoàn Tây Nam Bộ đã góp phần to lớn vào chiến thắng lịch sử mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Theo nguyện vọng của cán bộ, nhân viên Khu đoàn Tây Nam Bộ nhất trí thành lập Ban Liên lạc, để hằng năm cứ vào ngày 26/3 tổ chức họp mặt, thăm hỏi, nhắc nhở, động viên nhau giữ vững và phát huy truyền thống của Đoàn.

Đến năm 1976, cơ quan Khu đoàn Tây Nam Bộ giải thể theo chủ trương của Trung ương và Khu ủy. Theo nguyện vọng của cán bộ, nhân viên Khu đoàn nhất trí thành lập Ban Liên lạc để góp phần thực hiện chính sách thời hậu chiến và tổ chức họp mặt để thăm hỏi, nhắc nhở, động viên nhau giữ vững và phát huy truyền thống của Đoàn. Ông Nguyễn Duy Quờn (Năm Bang), quyền Bí thư Khu đoàn Tây Nam Bộ từ năm 1974 - 2/1976, nhớ lại: “Thời đó, sống trong gian khó, chông gai, thử thách, hy sinh để chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp, vì độc lập, tự do dân tộc. Chúng tôi - những cán bộ, ĐVTN Khu đoàn luôn trung thành với lý tưởng của Đoàn, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, sẵn sàng chấp hành sự phân công công tác dù nơi đó là chiến trường ác liệt 1C hay tuyến Vòng Cung hoặc những nơi mà địch coi là vùng thánh địa của chúng: Vĩnh Long, Trà Vinh… Hay trong chiến dịch “Nhổ cỏ U Minh” của địch, cơ quan Khu đoàn vẫn bám trụ chiến đấu anh dũng, để bảo vệ căn cứ an toàn, 15 cán bộ, chiến sĩ cơ quan Khu đoàn đã mãi mãi nằm lại nơi đây. Đó là những gì tất yếu để rèn nên những cán bộ, ĐVTN Khu đoàn Tây Nam Bộ. Những cống hiến, hy sinh của các cán bộ, ĐVTN Khu đoàn Tây Nam Bộ nói riêng và các thế hệ cha anh nói chung đã góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên mới, thời đại mới cho dân tộc ta, đất nước ta”.

Tuổi trẻ Cà Mau luôn nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nước, tiếp tục kế thừa những truyền thống quý báu của dân tộc.

Tuổi trẻ Cà Mau tiếp nối truyền thống vẻ vang

Tiếp nối truyền thống vẻ vang đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cà Mau đã có những bước phát triển đáng phấn khởi. Toàn tỉnh hiện có trên 150.000 thanh niên, trong đó có trên 45.000 thanh niên tham gia vào tổ chức Đoàn. Đây là nguồn nhân lực quan trọng đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh trên các lĩnh vực, từ thực hiện nhiệm vụ chính trị đến tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng giàu đẹp, văn minh. Nếu như trong chiến tranh, nhiệm vụ của Đoàn chủ yếu là tập hợp, giáo dục thanh niên tích cực tham gia chiến đấu chống giặc, thì ngày nay nhiệm vụ của Đoàn là giáo dục thanh niên toàn diện trên tất cả các mặt, tổ chức cho thanh niên thi đua tình nguyện tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, đồng thời giữ vai trò xung kích trong việc tiến quân vào khoa học và công nghệ, góp phần đưa Cà Mau thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Chị Huỳnh Út Mười, Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau: “Truyền thống Đoàn là chuỗi dài lịch sử đáng trân trọng và tự hào. Tuổi trẻ hôm nay, vinh dự và tự hào khi được sinh ra và trưởng thành trong hòa bình, độc lập, được kế thừa truyền thống cách mạng hào hùng của các thế hệ cha anh đi trước; được bước đi trên con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn; được vươn xa những lý tưởng cao đẹp, ước mơ, hoài bão cùng với bạn bè năm châu, bốn bể. Mãi mãi là cánh tay đắc lực và đội hậu bị tin cậy của Đảng”.

87 năm qua, dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Đoàn Thanh niên, tuổi trẻ Cà Mau không ngừng ra sức thi đua, rèn luyện, trau dồi phẩm chất cách mạng, không quản ngại gian khó xung kích tiên phong trên mọi lĩnh vực. Những năm gần đây, tuổi trẻ Cà Mau đã và đang khẳng định vai trò, nghĩa vụ trong công cuộc bảo vệ và góp phần xây dựng quê hương, đất nước văn minh, giàu đẹp. Nhiều hoạt động có ý nghĩa của Đoàn tiếp tục được mở rộng. Các phong trào được tổ chức rộng khắp, sôi nổi, thiết thực, tiêu biểu: Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè; Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh; các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa; đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp... Thông qua đó, tổ chức Đoàn đã thực hiện nhiều công trình phần việc ý nghĩa, thiết thực: Công trình thắp sáng đường quê; xây Nhà nhân ái, Nhà tình bạn, Nhà khăn quàng đỏ; xây cầu giao thông, lộ giao thông nông thôn; thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, hộ nghèo…

Hiểu về cội nguồn lịch sử, nhớ về truyền thống quý báu, truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc vừa là niềm tự hào, vừa là nguồn sáng nuôi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, vun đắp niềm tin tất thắng cho thế hệ trẻ hôm nay. Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và của Khu đoàn Khu Tây Nam Bộ, tuổi trẻ Cà Mau hôm nay nguyện tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh, ra sức thi đua, rèn đức, luyện tài, dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của Đảng, nhân dân và các thế hệ cha anh đi trước.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn