Phát huy truyền thống nơi khởi nguồn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau

Xứng đáng là nơi khởi nguồn thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Cà Mau (nay là MTTQ Việt Nam tỉnh), những năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp huyện Phú Tân đã triển khai thực hiện có kết quả nghị quyết đại hội đảng các cấp và có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của địa phương.

Người dân vui Ngày hội đại đoàn kết tại Bia kỷ niệm Ngày Thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng tỉnh Cà Mau (ấp Đất Sét, xã Phú Thuận).

MTTQ các cấp được kiện toàn, củng cố, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ Mặt trận từ huyện đến cơ sở được quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng và trưởng thành về mọi mặt. Tỷ lệ cán bộ Mặt trận tham gia cấp ủy, tham gia vào các cơ quan đảng, chính quyền các cấp ngày càng tăng. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng phát triển sâu rộng, đã gắn với xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị, các cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

Việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội có chuyển biến tích cực. Hiện toàn huyện có 33/75 ấp, khóm đạt chuẩn văn hóa, hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 80%; 61 ấp có nhà văn hóa, sinh hoạt cộng đồng. Địa phương đã huy động trên 6 tỷ đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo. Cùng với đó, MTTQ các cấp đã tích cực huy động các nguồn lực giúp người nghèo: Hỗ trợ khám chữa bệnh, hỗ trợ vốn, tư liệu sản xuất..., góp phần quan trọng giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện đến nay còn 9,1%. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân hiến trên 25.000m2 đất; vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài huyện ủng hộ vật chất quy ra tiền trên 20 tỷ đồng vào quỹ tham gia xây dựng nông thôn mới...

Đặc biệt, với kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, MTTQ các cấp phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội hoàn thành tốt công tác này, trọng tâm là công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Tập trung xây dựng tổ chức MTTQ các cấp thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hướng trọng tâm hoạt động về cơ sở, nhất là đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, ban công tác Mặt trận ấp, khóm; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên. Kiện toàn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, bảo đảm tính đại diện, tiêu biểu và thiết thực. Củng cố đội ngũ cán bộ Mặt trận chuyên trách có đủ năng lực, trình độ, bảo đảm tính năng động, sáng tạo, hiệu quả; ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, đủ sức gánh vác các nhiệm vụ được giao...

Để tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, trong thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đạo lý và truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Qua đó giúp mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân ý thức rõ hơn trách nhiệm, ra sức phấn đấu vì mục tiêu xây dựng Phú Tân thành huyện phát triển nhanh và bền vững. Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa nội dung và các hình thức tập hợp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Thống nhất Việt Nam và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân năm nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tiêu biểu giai đoạn 2010 - 2015 đã vinh dự được nhận Bằng khen của UBND tỉnh. Tại các hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam đã phát động thi đua với một số nội dung chủ yếu: Hàng năm, phấn đấu 100% khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân; có trên 85% khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa tiêu biểu; thực hiện thành công đề án về việc xây dựng mô hình điểm “Ấp - khóm văn hóa nông thôn mới”, “Văn minh đô thị”; phấn đấu đến năm 2020, 100% ấp, khóm đạt danh hiệu này.


Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn