Thống nhất mức chi hỗ trợ cho các đối tượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19

Chủ tịch UBND tỉnh vừa thống nhất chủ trương vận dụng mức chi hỗ trợ cho các đối tượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất cho Sở Y tế tỉnh vận dụng mức chi quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 1, Nghị quyết số 37/NQ-CP, ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19 (200.000 đồng/người/ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ) để chi hỗ trợ các đối tượng đã tham gia vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Cà Mau như: Đội phun xịt hóa chất bến tàu xe, cơ quan, trường học; ban chỉ đạo giám sát phòng, chống dịch; người tham gia các chốt, trạm, bến tàu xe;...

Thống nhất chủ trương để Sở Y tế tỉnh thực hiện thanh toán cho người tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ (tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn) theo mức chi quy định tại điểm a khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 37/NQ-CP là 130.000 đồng/ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ.  

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn