9 xã đủ điều kiện công nhận xã nông thôn thôn mới

Sáng ngày 12/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xã nông thôn mới (NTM) Lê Văn Sử chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn NTM tỉnh để nghe báo cáo kết quả xây dựng NTM của 9 xã: Định Bình (TP. Cà Mau); Tân Lộc, Biển Bạch Đông, Tân Bằng (huyện Thới Bình); Tạ An Khương (huyện Đầm Dơi); Tân Ân Tây (huyện Ngọc Hiển); Hoà Mỹ (huyện Cái Nước); Rạch Chèo (huyện Phú Tân); Hiệp Tùng (huyện Năm Căn).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định xã NTM Lê Văn Sử chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh.

Chánh Văn phòng điều phối các chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh, Trưởng đoàn Thẩm định xã đạt chuẩn NTM tỉnh Đoàn Văn Bình đã thông tin sơ nét về kết quả thẩm định lại hồ sơ và mức độ đạt các tiêu chí NTM trên địa bàn 9 xã theo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử tại cuộc họp trong tháng 12/2017.

Kết quả thẩm định lại cho thấy, các xã trên đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM. Riêng đối với các xã còn vướng một số tiêu chí về môi trường, nước sạch, hợp tác xã, hệ thống chính trị… đã qua, các sở, ngành có liên quan đã vào cuộc thẩm tra, rà soát và báo cáo trước hội đồng.

Đối với tiêu chí hệ thống chính trị thì 3 xã thuộc huyện Thới Bình còn 8 cán bộ chưa đủ chuẩn, trong đó có 7 cán bộ đang học; đối với tiêu chí môi trường, trong đó chỉ tiêu về nước sạch mới chỉ đạt trên 44% trong khi chuẩn quy định 65%; ngoài ra các địa phương còn vướng hiệu quả hoạt động của hợp tác xã trong tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất…Trên cơ sở phân tích tình hình thực tế, các sở, ngành đề nghị cần “mềm hóa” chuẩn các tiêu chí trên nhằm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử ghi nhận sự nỗ lực của các sở, ngành tỉnh và các địa phương với tinh thần trách nhiệm cao, cùng với các địa phương từng bước hoàn thiện các tiêu chí NTM.

Trên cơ sở phân tích của các sở, ngành tỉnh về một số tiêu chí còn vướng ở các địa phương thì đã chỉ rõ những khó khăn nhất định, sau cuộc họp nếu các xã được Hội đồng thẩm định bỏ phiếu đủ điều kiện trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định xã đạt chuẩn NTM; hội đồng cần có đề xuất tỉnh kiến nghị Trung ương cho tỉnh có thêm thời gian và có cam kết thời gian rõ ràng để các xã đã được công nhận và sắp được công nhận xã NTM hoàn chỉnh tất cả các tiêu chí theo chuẩn quy định đến khi công nhận lại.

Kết quả bỏ phiếu, 3 xã Tân Lộc, Tân Bằng, Biển Bạch Đông đạt 26/29 phiếu; Rạch Chèo 28/29 phiếu và các xã còn lại đạt đạt 29/29 phiếu. Như vậy, 9 xã trên đều đủ điều kiện để Hội đồng thẩm định xã NTM trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định công nhận xã NTM.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn