Ban Pháp chế nội dung và phương thức giám sát luôn được cải tiến

Xác định hoạt động giám sát là nhiệm vụ trọng tâm, trong nhiệm kỳ, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giám sát những vấn đề trọng yếu và bức xúc được dư luận quan tâm. Nội dung và phương thức giám sát luôn được cải tiến, ngày càng đem lại hiệu quả cao hơn.

Trong 5 năm qua, Ban Pháp chế đã tổ chức 14 chuyên đề giám sát, khảo sát các vấn đề trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, hoạt động của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp; giám sát hoạt động của UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cùng cấp về lĩnh vực thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền địa phương và quản lý địa giới hành chính; giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và công dân trong việc thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND cùng cấp. Một số nội dung giám sát nổi bật đã qua: Tình hình quản lý, sử dụng tiền thu được từ xử phạt vi phạm hành chính; thu và quản lý, sử dụng phí bảo trì đường bộ; quản lý công chức, viên chức; tình hình thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về đề nghị công nhận đô thị loại IV; tình hình triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản pháp luật có liên quan; về công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh...

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại huyện Phú Tân.

Công tác giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành được Ban quan tâm thực hiện đạt kết quả. Qua giám sát đã kịp thời phát hiện và kiến nghị UBND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung một số quy định của tỉnh để đảm bảo tính đúng đắn của văn bản theo quy định của pháp luật.

Từ hoạt động giám sát, khảo sát đối với những vấn đề bức xúc ở địa phương được dư luận quan tâm, trong những năm qua, các thành viên của Ban đã tham gia chất vấn 31 vấn đề đối với Chủ tịch UBND tỉnh và 10 giám đốc sở, ngành tỉnh. Trong nhiệm kỳ, Ban Pháp chế đã có 114 kiến nghị đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và tỉnh. Phần lớn các kiến nghị đã được UBND tỉnh và cơ quan chức năng tiếp thu, có biện pháp bằng nhiều hình thức chỉ đạo chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý điều hành và thực thi pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Qua 14 kỳ họp trong nhiệm kỳ, Ban Pháp chế đã chủ trì, phối hợp tổ chức 10 hội nghị thẩm tra đối với hơn 40 báo cáo, 48 tờ trình và dự thảo nghị quyết trình các kỳ họp HĐND tỉnh. Qua thẩm tra, các thành viên Ban Pháp chế đã đóng góp nhiều ý kiến để góp phần hoàn chỉnh các văn bản, cung cấp thông tin làm cơ sở cho đại biểu HĐND tỉnh có căn cứ để xem xét, quyết định tại kỳ họp. Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh đã thông qua và ban hành 169 nghị quyết.

Trưởng Ban - ông Nguyễn Sơn Ca cho rằng trong hoạt động giám sát, việc chọn chủ đề phải sát thực tiễn, là những vấn đề thiết thực, bức xúc, trọng tâm; qua giám sát phải đánh giá đúng thực trạng tình hình, các kiến nghị phải phù hợp với các văn bản pháp luật và có tính khả thi; phải bảo đảm tính chủ động trong công tác thẩm tra; trong thẩm tra cần mạnh dạn thể hiện những vấn đề thống nhất, không thống nhất và có kiến nghị cụ thể điều chỉnh. Phải đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên Ban.

Từ thực tiễn trên, ông Nguyễn Sơn Ca kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực, chủ động và phối hợp chặt chẽ với các ngành hữu quan trong công tác soạn thảo, chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các văn bản trình các kỳ họp HĐND theo đúng luật định; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của các Thường trực và các Ban HĐND tỉnh qua giám sát. Đồng thời, kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Ban Công tác đại biểu của Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội tăng cường tổ chức tập huấn chuyên đề chuyên sâu về một số công tác như: Giám sát, tham vấn… để bồi dưỡng, nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động cho thành viên của các ban và cán bộ, chuyên viên giúp việc cho các ban của HĐND cấp tỉnh, cấp huyện.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn