Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ thị về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện các mặt công tác ngay từ đầu nhiệm kỳ

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong Đảng bộ và nhân dân.

Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội phải tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, không làm lướt, kết hợp thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đại hội đại biểu lần thứ XV Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020, thành công tốt đẹp là động lực cho Đảng bộ và quân, dân Cà Mau phấn đấu ở chặng đường mới. Ảnh: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với đại biểu nữ tại Đại hội.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội, các cấp ủy, chính quyền, các ngành chủ động điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với điều kiện cụ thể; xác định rõ những việc cần làm ngay, tập trung giải quyết những vấn đề trọng tâm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện các mặt công tác ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và hoàn thành trong tháng 12 năm nay. Đồng thời, tổ chức các lớp nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết ở cấp tỉnh; tổ chức tập huấn báo cáo viên để hướng dẫn các cấp tổ chức quán triệt Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết đến các tầng lớp nhân dân…

Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ vào kế hoạch hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội ở đảng bộ cấp mình đạt yêu cầu về chất lượng, hiệu quả và tiến độ thời gian. Nhấn mạnh vai trò người đứng đầu, Chỉ thị nêu rõ: Đồng chí bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo việc học tập, quán triệt các văn kiện Đại hội, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ.

Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết đến đoàn viên, hội viên và tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội thiết thực, hiệu quả.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ thị: Các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị phát động phong trào thi đua yêu nước; kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng cách làm hay, nhân tố mới, điển hình tiên tiến, tạo khí thế mạnh mẽ, quyết tâm chính trị cao nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn