Bầu Ban Chấp hành Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Trong hai ngày (19 - 20/12), Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023 họp và tiến hành bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, gồm 21 ủy viên.

Ủy viên nhiệm kỳ mới ra mắt đại biểu.

Đại hội cũng tiến hành bỏ phiếu bầu 21 đại biểu chính thức dự Đại hội X Công đoàn tỉnh. Ông Trần Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động tỉnh, được bầu giữ chức Chủ tịch.

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn viên chức tỉnh Cà Mau đề ra các mục tiêu cơ bản: Phát triển 400 đoàn viên Công đoàn trở lên; có 100% cán bộ Công đoàn được đào tạo, tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn. Giới thiệu từ 350 đoàn viên Công đoàn ưu tú để Đảng xem xét, kết nạp. Phấn đấu hàng năm có từ 98% công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh, công đoàn viên chức xếp loại tốt; 95% nữ công đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Mỗi năm hoàn thành ít nhất 25 công trình, phần việc mang tên Công đoàn, thu đạt 100% kinh phí, đoàn phí công đoàn, vận động quỹ “Mái ấm công đoàn” vượt chỉ tiêu Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau giao hàng năm.

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn viên chức tỉnh đã phát triển được 558 đoàn viên, đã xây dựng được 69 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”, đạt 230% chỉ tiêu; 74/74 cơ quan, đơn vị được công nhận đạt chuẩn văn hóa; 100% cán bộ, công chức, viên chức, lao động thực hiện tốt phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu”.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn