Bước phát triển sau hơn hai năm thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020

Hơn hai năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Thới Bình, lần thứ XII nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới hội đủ các điều kiện về đức tài và đảm bảo gánh vác công tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch theo nghị quyết đề ra.

Ông Lê Bình Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cho biết: Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới luôn bám sát chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nhờ vậy mà hơn hai năm thực hiện nhiệm vụ, địa phương có nhiều chuyển biến tích cực.

Hơn hai năm thực hiện nghị quyết, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục phát triển. Nhiều công trình được đầu tư đưa vào sử dụng: Điện, đường, trường học, trạm y tế và cầu lộ giao thông nông thôn nối liền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định, là cơ hội để người dân an tâm sản xuất. Đặc biệt là phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) đạt nhiều hiệu quả tích cực.

Nông thôn huyện Thới Bình hơn 2 năm sau đại hội.

Ông Lý Minh Vững, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Các quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế, xã hội được xây dựng, triển khai thực hiện đồng bộ và quản lý khá tốt, góp phần phát triển ổn định và thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Ước đến cuối năm 2018, tổng giá trị sản xuất của huyện đạt hơn 23.500 tỷ đồng, đạt 54,56% so với chỉ tiêu cả nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 8,36%, đạt 95,65% so với chỉ tiêu bình quân cả nhiệm kỳ, thu nhập bình quân đầu người đạt 40,03 triệu đồng/người/năm… Xây dựng cơ sở hạ tầng, với hơn 350 công trình cơ bản được bàn giao đưa vào sử dụng. Trong đó, có hơn 150km lộ giao thông nông thôn, gần 100 cầu cơ bản nối liền 104 ấp trên địa bàn huyện và các huyện lân cận: An Minh, Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang và các huyện Trần Văn Thời, U Minh… Nhờ vậy mà đã có 100% hộ dân có xe máy và vỏ máy phục vụ vận chuyển hàng hóa dễ dàng, 99,5% hộ gia đình được sử dụng điện an toàn, đạt 100% so với chỉ tiêu nhiệm kỳ.

Đến nay, toàn huyện có 5/11 xã được công nhận đạt chuẩn NTM: Trí Lực, Trí Phải, Biển Bạch Đông, Tân Bằng và Tân Lộc. 4 xã điểm phấn đấu được công nhận đạt chuẩn năm 2018: Hồ Thị Kỷ đạt 14 tiêu chí, Tân Lộc Bắc đạt 13, Tân Lộc Đông và xã Biển Bạch đạt 11, xã Thới Bình, Tân Phú đạt 10 tiêu chí.

Theo ông Trần Văn Dũng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, cho biết: Để hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu của nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra các giải pháp trọng tâm: Các cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương. Tăng trưởng kinh tế theo hướng phát triển nhanh và bền vững. Xem trọng việc quy hoạch, chuyển giao kỹ thuật trên cây trồng, vật nuôi, gắn với liên kết “4 nhà” và xây dựng huyện đạt chuẩn NTM. Trong đó, các giải pháp quan trọng cho từng mục tiêu chung là tạo sự phát triển bền vững theo các mô hình được quy hoạch, nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, đảm bảo thực hiện đạt theo tiến độ và quan tâm thực hiện chính sách an sinh xã hội, ổn định, nâng cao đời sống cho nhân dân, đặc biệt là Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn