Cà Mau đã tinh giản biên chế được 169 trường hợp

Ngày 12/12 Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ 2016, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo. Tại Cà Mau, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân chủ trì.

Năm qua, Bộ Nội vụ đã trình Bộ Chính trị thông qua Đề án ban hành Nghị quyết số 39 về tinh giảm biên chế. Đến nay, hệ thống thể chế quản lý công chức, viên chức cơ bản đã hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Tính đến tháng 11 năm nay, 63/63 tỉnh, thành phố và 23/33 Bộ, ngành đã hoàn thành xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, viên chức.

Cải cách tiền lương và các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo lộ trình. Cơ chế một cửa, một cửa liện thông tiếp tục được đẩ mạnh triển khai, đến nay, cả nước có trên 98% đơn vị hành chính cấp xã, huyện và trên 92% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đã triển khai thực hiện.Tại Cà Mau, trong năm, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 30 quyết định thành lập, sáp nhập, tổ chức lại và giải thể các cơ quan, đơn vị; đã giải quyết tinh giãn biên chế được 169 trường hợp. Sở nội vụ đã tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 6 sở, ngành tỉnh và 7 đơn vị trực thuộc, 5 đơn vị cấp huyện và 10 đơn vị cấp xã...

Đại biểu các tỉnh, thành chỉ ra những tồn tại, bất cập trong công tác Nội vụ như: Một số đề án chưa hoàn thành; còn phiền hà trong thực hiện thủ tục hành chính; kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm; chưa làm tốt việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức còn gặp khó khăn; việc đánh giá cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức còn lúng túng ở một số bộ, ngành, địa phương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao ngành Nội vụ đã tập trung giải quyết điểm nghẽn về cải cách hành chính, đổi mới chế độ công vụ, công chức làm cho cơ cấu bộ máy được kiện toàn, một số mô hình áp dụng toàn quốc: Mô hình một cửa, một cửa liên thông, chủ trì đề án triển khai cải cách hành chính các bộ ngành và địa phương... Phó Thủ tướng đề nghị ngành tiếp tục đổi mới đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức đúng thực chất, gắn thẩm quyền với trách nhiệm người đứng đầu; giải quyết đề án 600 trí thức trẻ; đặc biệt, tổ chức tốt cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại 63 tỉnh, thành vào tháng 5/2016.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn