Cà Mau quyết tâm nâng cao chỉ số PAPI

Theo kết quả công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), trong năm qua, Cà Mau xếp thứ hạng 55/63 tỉnh, thành trong cả nước, nằm trong nhóm đạt điểm thấp nhất. Nhằm chấn chỉnh và nâng cao chỉ số này, mới đây UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch với nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Theo UBND tỉnh, thời gian qua vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt công tác tiếp công dân, chưa tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả, đúng quy định những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Trong năm 2016, đối với 6 chỉ số nội dung cấu thành chỉ số PAPI thì tỉnh Cà Mau có đến 5 chỉ số tụt hạng so với năm 2015. Theo đánh giá của UBND tỉnh thì chỉ số PAPI của tỉnh đã qua chưa được cải thiện, chưa đạt được mục tiêu đặt ra. Điều này đồng nghĩa với việc người dân chưa thật sự hài lòng về hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng dịch vụ công của cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh, từ phân tích kết quả đánh giá và thực tế công tác cải cách hành chính, chỉ số PAPI của tỉnh còn thấp điểm là do công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân còn hạn chế; ý thức về quyền lợi và trách nhiệm của người dân trong tham gia vào đời sống chính trị ở cơ sở còn thấp. Người đứng đầu một số đơn vị, địa phương chưa thể hiện đầy đủ trách nhiệm trong thực hiện chỉ số PAPI; chưa thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Còn tình trạng cơ quan, địa phương yêu cầu đóng góp, hỗ trợ ngoài quy định khi chưa có sự đồng thuận đã gây bức xúc cho tổ chức, công dân. Một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt công tác tiếp công dân, chưa tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả, đúng quy định những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Hầu hết các đơn vị cấp xã chưa quan tâm chỉ đạo việc công khai, minh bạch hóa thông tin về: Danh sách hộ nghèo, ngân sách cấp xã, quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất và khung giá bồi thường thu hồi đất tại trụ sở cơ quan. Người dân chưa thật sự hài lòng về hiệu quả thực thi một số giải pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng: Một số vụ điều tra, truy tố, xét xử còn chậm; vẫn còn dư luận về tình trạng “lót tay”, bồi dưỡng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, khám điều trị bệnh, xin việc làm...

Theo đó, để nâng cao chỉ số này, thời gian tới, tỉnh Cà Mau sẽ tập trung vào những nội dung quan trọng, gắn với công tác cải cách hành chính. Cụ thể, đối với nội dung “Công khai, minh bạch”, tỉnh sẽ thực hiện quy trình điều tra, rà soát, bình xét và công nhận đối tượng hộ nghèo hàng năm theo đúng quy định, đảm bảo bình xét công khai, dân chủ, công bằng và đúng đối tượng. Công khai, minh bạch danh sách hộ nghèo tại trụ sở UBND cấp xã, tại trụ sở ấp, khóm; đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện không đúng quy định về chính sách cho hộ nghèo. Đảm bảo công khai, minh bạch trong thu, chi ngân sách cấp xã theo đúng quy định để người dân có thể tiếp cận và giám sát.

Đối với nội dung “Trách nhiệm giải trình với người dân”, thời gian tới sẽ nâng cao trách nhiệm giải trình đối với các vấn đề dân sinh, các khúc mắc trong đời sống hằng ngày. Tăng hiệu quả công tác tiếp xúc, trao đổi, giải trình khi người dân có yêu cầu gặp cán bộ, công chức. Khuyến khích người dân tham gia góp ý xây dựng chính quyền.

Đối với dịch vụ công, tỉnh Cà Mau sẽ tập trung cao cho các lĩnh vực điện - đường - trường - trạm. Tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng ở 4 lĩnh vực nhằm cung cấp cho người dân những dịch vụ công tốt nhất.

Ngoài ra, tỉnh cũng sẽ kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đặc biệt là chú trọng trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức trực ở bộ phận này. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; tăng số lượng các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 và 4...

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn