Cái Nước: Quyết tâm tạo sức bật

Năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, tình hình hạn hán, xâm nhập mặn và giá cả thị trường biến động theo chiều hướng bất lợi, đã tác động gây ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của nhân dân; thế nhưng, phát huy truyền thống đoàn kết và quyết tâm chính trị cao, huyện Cái Nước đã vượt khó đi lên, tạo chuyển biến toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Đây là nền tảng quan trọng để huyện tạo sức bật trong năm 2017.

Bí thư Huyện ủy Huỳnh Quốc Việt (hàng ngồi, thứ hai từ phải sang) thăm và động viên nông dân nuôi tôm công nghiệp.

VƯỢT KHÓ ĐI LÊN

Tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, huyện Cái Nước đánh giá: Kinh tế tiếp tục giữ vững nhịp độ tăng trưởng. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế có sự chuyển biến tích cực, nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả được nhân rộng. Tổng sản lượng thủy sản năm qua thu hoạch hơn 41.800 tấn, tăng trên 2.000 tấn so với năm 2015. Từ đó, thu nhập của người dân nâng lên, cuộc sống của nhân dân ngày càng ấm no, sung túc. Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2016 còn 5,53% theo chuẩn nghèo đa chiều, thấp hơn 2,43% so với mức bình quân chung của tỉnh. Kết cấu hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới ngày càng đi vào chiều sâu, rút ngắn dần khoảng cách giữa nông thôn với thành thị, bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới.

Chủ tịch UBND huyện Phạm Phúc Giang (thứ 3 từ trái sang) kiểm tra, chỉ đạo sản xuất tại vùng nuôi tôm công nghiệp xã Hưng Mỹ.

Đó là kết quả minh chứng cho sự lãnh đạo, điều hành và bước phát triển của huyện.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy sản xuất nông nghiệp, thủy sản của huyện còn bộc lộ nhiều hạn chế. Chuyển đổi cơ cấu sản xuất còn nhiều rủi ro, tự phát, thiếu bền vững. Việc nhân rộng mô hình sản xuất chuyển biến còn chậm, thiếu sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và các đoàn thể. Tình trạng này đòi hỏi sớm có giải pháp tháo gỡ để nông nghiệp, thủy sản thật sự trở thành nền kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Mô hình lúa - tôm kết hợp của nông dân xã Thạnh Phú.

MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU MỚI

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Vì vậy, trong xu thế phát triển chung, huyện Cái Nước xác định phải tập trung đầu tư có trọng tâm, khai thác có hiệu quả tiềm năng, phát huy lợi thế, để tạo bước đột phá nhanh, mạnh và vững chắc hơn. Trong đó mục tiêu hàng đầu là tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất, triển khai thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp.

Cụ thể, năm 2017, huyện sẽ quy hoạch phát triển vùng nuôi tôm công nghiệp 2.000ha, mở rộng diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến 18.500ha; phấn đấu mỗi ấp có từ 1 - 2 tổ hợp tác sản xuất nuôi tôm quảng canh cải tiến theo mô hình Cánh đồng mẫu lớn. Duy trì và phát triển vùng nuôi tôm kết hợp với sò huyết khoảng 600ha, tập trung ở các xã: Đông Thới, Trần Thới, Đông Hưng. Vận động nhân dân tận dụng diện tích đất mương vườn khôi phục mô hình nuôi cá chình và cá bống tượng… Phấn đấu năm nay đạt tổng sản lượng thủy sản 42.000 tấn, trong đó có 26.000 tấn tôm.

Nuôi tôm năng suất cao, hướng đột phá trong phát triển thủy sản của huyện Cái Nước năm nay.

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

Bí thư Huyện ủy Huỳnh Quốc Việt nêu quan điểm chỉ đạo: Cái Nước là huyện thuần nông, là vùng kinh tế nội địa của tỉnh Cà Mau, muốn nâng cao đời sống nhân dân, muốn đẩy mạnh phát triển kinh tế, không còn cách nào khác hơn là phải đẩy mạnh phát triển sản xuất. Vì vậy, năm 2017 các ngành, các địa phương phải tập trung chỉ đạo chú trọng ứng dụng khoa học vào sản xuất, nâng cao năng suất, sản lượng. Muốn làm được điều đó nhất thiết phải chú trọng phát triển kinh tế hợp tác gắn với mô hình Cánh đồng mẫu lớn, sản xuất tập trung. Ngành chuyên môn, chính quyền và các đoàn thể vào cuộc quyết liệt để hỗ trợ nông dân.

Đi đôi với phát triển nông nghiệp thủy sản, chú trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, mở rộng chợ nông thôn, đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ gắn với phát huy lợi thế tuyến Quốc lộ 1A để tiêu thụ sản phẩm và khai thác tiềm năng du lịch, phát huy tối đa lợi thế cạnh tranh để nâng cao thu nhập của nhân dân, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Với việc xác định ba trụ cột: Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển thương mại - dịch vụ là trung tâm; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng là nhiệm vụ then chốt; tập trung xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị là nền tảng, là động lực cho sự phát triển, tin rằng huyện Cái Nước sẽ chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo sức bật mạnh mẽ hơn trong năm 2017.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn