Cải thiện và nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công

Để góp phần cải thiện và nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện.

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nhất là trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, là một trong những nội dung quan được đặt ra.

Theo Báo cáo chỉ số PAPI của Trung tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ cộng đồng, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, chỉ số PAPI Cà Mau năm 2015 đạt 35,83 điểm, xếp ở nhóm đạt điểm trung bình cao so với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước; có 4/6 chỉ số đã tăng thứ hạng so với năm 2014. Tuy nhiên, có 3/6 chỉ số giảm điểm so với năm 2014; 4/6 chỉ số xếp thứ hạng thấp so với cả nước.

Kết quả trên cho thấy, những chỉ số PAPI của tỉnh đạt điểm số và thứ hạng thấp đều là chỉ số liên quan đến trách nhiệm, nghĩa vụ trực tiếp của cơ quan nhà nước đối với người dân, thể hiện việc người dân ở cấp cơ sở chưa được tạo điều kiện thuận lợi để tham gia, đóng góp vào các chủ trương, chính sách tại địa phương; các vấn đề liên quan đến quyền lợi, đời sống người dân chưa được cơ quan chính quyền địa phương quan tâm, công khai, minh bạch để dân biết, dân bàn, dân kiểm tra; việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) công, cung ứng dịch vụ công còn chậm, chất lượng chưa tốt.

Từ phân tích kết quả đánh giá nêu trên và thực tế công tác cải cách hành chính của tỉnh, nhận thấy chỉ số PAPI của tỉnh còn thấp điểm là do công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân còn hạn chế. Ý thức về quyền lợi và trách nhiệm của người dân trong tham gia vào đời sống chính trị ở cơ sở còn thấp. Người đứng đầu một số đơn vị, địa phương chưa thể hiện đầy đủ trách nhiệm trong thực hiện PAPI; chưa thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Còn tình trạng cơ quan, địa phương yêu cầu đóng góp, hỗ trợ ngoài quy định khi chưa có sự đồng thuận đã gây bức xúc cho tổ chức, công dân. Chính quyền cơ sở ở nhiều nơi chưa thực hiện đầy đủ, đúng quy định việc công khai, minh bạch danh sách hộ nghèo; các chính sách khuyến khích, hỗ trợ của Nhà nước; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; khung giá đền bù, thu hồi đất; việc thu, chi ngân sách xã, phường. Việc thực hiện giải trình của chính quyền với người dân về các vấn đề liên quan đến dân sinh, các khúc mắc trong đời sống hằng ngày còn rất hạn chế.

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có nơi còn chủ quan, hình thức, thiếu kịp thời nên chưa giải tỏa được những bức xúc, bảo vệ được quyền, lợi ích chính đáng của người dân. Hiệu quả hoạt động của các cơ chế dân cử: ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng, còn nặng hình thức, kém hiệu quả nên chưa tạo được niềm tin trong nhân dân. Việc giải quyết TTHC liên quan đến lĩnh vực cấp phép xây dựng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công chứng; chứng thực còn chậm, nhiều thủ tục còn rườm rà, gây phiền hà, tốn kém. Một bộ phận công chức còn hạn chế năng lực, đạo đức, thậm chí sách nhiễu nên chưa nhận được sự hài lòng của tổ chức, công dân.

Theo đó, để nâng cao chỉ số này, tỉnh sẽ tập trung vào những nội dung quan trọng, gắn với công tác cải cách hành chính hiện nay. Đơn cử như đối với nội dung “công khai, minh bạch”, tỉnh sẽ thực hiện quy trình điều tra, rà soát, bình xét và công nhận đối tượng hộ nghèo hàng năm theo đúng quy định, đảm bảo bình xét công khai, dân chủ, công bằng và đúng đối tượng; công khai, minh bạch danh sách hộ nghèo tại trụ sở UBND cấp xã, trụ sở ấp, khóm. Xử lý nghiêm những trường hợp thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện không đúng quy định về chính sách cho hộ nghèo. Đảm bảo công khai, minh bạch trong thu, chi ngân sách cấp xã theo đúng quy định. Việc công khai phải cụ thể, chi tiết, rõ ràng, hình thức công khai phải phù hợp, thuận tiện để người dân có thể tiếp cận và giám sát. Phát huy vai trò giám sát của HĐND cấp huyện, cấp xã, các đoàn thể quần chúng, cán bộ, công chức và nhân dân. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn những dấu hiệu sai phạm, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với nội dung “Trách nhiệm giải trình với người dân”, sẽ nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân của chính quyền các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả, đúng quy định những khúc mắc, khiếu nại, tố cáo của công dân…

Đối với nội dung “TTHC công”, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách TTHC. Thường xuyên rà soát các quy định, TTHC thuộc phạm vi quản lý, kịp thời tham mưu công bố, công khai và thực hiện theo đúng quy định. Đẩy mạnh cắt giảm thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức trong việc thực hiện TTHC. Kịp thời công khai đầy đủ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị (đối với các đơn vị có trang thông tin điện tử). Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức. Thường xuyên khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với chất lượng các dịch vụ được cung cấp, nhất là đối với các dịch vụ: Chứng thực, xác nhận, cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các dịch vụ công khác do UBND cấp xã thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nhất là trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức; kịp thời phát hiện chấn chỉnh yếu kém, tháo gỡ khó khăn, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân, tổ chức.


Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn