Cần thực hiện đồng bộ ứng dụng công nghệ thông tin

Qua kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) thời gian qua cho thấy, việc hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước còn nhiều hạn chế.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính công là yêu cầu cần thiết, cần được đẩy mạnh và thực hiện một cách đồng bộ.

Thông qua kiểm tra việc ứng dụng CNTT tại UBND huyện Năm Căn cho thấy, kết quả xử lý văn bản đến trên phần mềm VIC các phòng, ban chức năng của UBND huyện khá tốt (đạt 99%). Tuy nhiên, kết quả xử lý văn bản đi còn hạn chế, hơn một nửa số phòng, ban có tỷ lệ dưới 50% (chỉ có Văn phòng UBND, Phòng Văn hóa Thông tin, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt trên 50%). Đối với cấp xã, thị trấn, việc thực hiện việc xử lý văn bản đến, đi trên phần mềm VIC cũng chưa cao.

UBND huyện đưa chữ ký số vào sử dụng, 20/35 chữ ký số sử dụng thường xuyên; tổng số văn bản ký số là 362, nhưng mức độ sử dụng còn hạn chế. Đã qua, UBND huyện đăng tải trên phần mềm một cửa điện tử 253/287 thủ tục hành chính, trong đó có 92 thủ tục cung cấp mức độ 3 và 161 thủ tục cung cấp mức độ 2; 1.519 hồ sơ xử lý, cập nhật trên phần mềm một cửa điện tử. Tuy nhiên, theo Đoàn kiểm tra, số lượng hồ sơ cập nhật chưa đầy đủ so với hồ sơ giải quyết thực tế, áp dụng đăng tải còn thiếu 34 thủ tục.

Kiểm tra cho thấy, việc áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND huyện trong năm 2017 còn khá nhiều hạn chế. Cụ thể, chưa thực hiện một số nội dung: Mục tiêu, chất lượng và đánh giá kết quả thực hiện định kỳ (tháng, quý) theo mẫu BM01-STCL; thăm dò ý kiến khách hàng; hoạt động đánh giá nội bộ (theo quy định phải thực hiện đánh giá 1 lần/năm); hành động khắc phục những điểm chưa phù hợp...

Tương tự, tại huyện Cái Nước, mặc dù kết quả xử lý văn bản đến trên phần mềm VIC các phòng, ban chức năng của UBND huyện khá tốt, tuy nhiên vẫn còn trường hợp tiếp nhận văn bản đến bằng giấy không quét xử lý trên phần mềm VIC. Kết quả xử lý văn bản đi còn hạn chế, đa số đạt tỷ lệ thấp dưới 50% (chỉ có Văn phòng UBND, Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt trên 50%). Bên cạnh đó, UBND huyện chưa chủ động đưa chữ ký số vào sử dụng nên kết quả sử dụng rất hạn chế, Đoàn kiểm tra đề nghị chỉ đạo, triển khai đưa chữ ký số vào sử dụng chính thức và áp dụng chữ ký số đối với các văn bản thông thường (thông báo, giấy mời, báo cáo…), trong thời gian chờ văn bản quy định cụ thể loại văn bản nào được ký số.

Xây dựng chính quyền điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước; tăng cường công khai, minh bạch thông tin; giảm phiền hà, tham nhũng; tiết kiệm chi phí, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và DN. Trong thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã và đang thực hiện mạnh mẽ chủ trương ứng dụng CNTT nhằm CCHC, hiện đại hóa cơ quan công quyền, xây dựng bộ máy hành chính hiệu lực, hiệu quả hơn, thực sự của dân, do dân và vì dân, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội. Điều này được thể hiện rõ trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình về CCHC.

Tuy nhiên, theo đánh giá của ngành chức năng, việc phát triển hạ tầng và ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước còn một số tồn tại, như: Việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT trong CCHC còn hạn chế; một số đơn vị chưa phát huy hiệu quả của các dự án CNTT, chưa khai thác tốt hạ tầng CNTT đã có và chưa thường xuyên ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và chuyên môn nghiệp vụ; nhiều đơn vị, địa phương còn chưa chấp hành việc báo cáo định kỳ kết quả hàng tháng...

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT là môt yêu cầu cần thiết trong tình hình hiện nay. Để thật sự mang lại hiệu quả như kỳ vọng, thiết nghĩ, tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, trong đó tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân và DN về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về CNTT. Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp, thực hiện việc sử dụng các ứng dụng: Phần mềm quản lý văn bản và điều hành; hệ thống thư điện tử công vụ; cổng thông tin điện tử; hệ thống một cửa điện tử trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và quản lý điều hành của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước trên địa bàn.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn