Đầm Dơi: Cần nguồn vốn lớn trong xây dựng nông thôn mới

Hơn 5 năm qua, huyện Đầm Dơi đã huy động hơn 484 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới (NTM). Trong số này, có hơn 78 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương và ngân sách tỉnh, hơn 247 tỷ đồng lồng ghép từ các chương trình, dự án, 53 tỷ đồng từ nguồn vốn tín dụng, gần 54 tỷ đồng huy động doanh nghiệp và hơn 51 tỷ đồng do dân đóng góp.

Huyện Đầm Dơi cần nguồn vốn lớn hơn để xây dựng nông thôn mới, nhất là tiêu chí về giao thông.

Đến nay, bình quân mỗi xã đạt 12,33 tiêu chí, tăng 7,67 tiêu chí so với năm 2010. Cụ thể, có 2 xã là Tân Dân và Tạ An Khương Nam đạt chuẩn nông thôn mới, 11 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 2 xã đạt từ 8 - 9 tiêu chí.

Nhìn chung, việc huy động nguồn lực xây dựng NTM ở địa phương còn gặp nhiều khó khăn. Vốn ngân sách nhà nước, kể cả vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án còn thấp so với yêu cầu; vốn huy động trong dân còn hạn chế, vốn huy động từ các doanh nghiệp không nhiều.

Do xuất phát điểm về kết cấu hạ tầng trên địa bàn các xã còn thấp, hành trình trên đường đi đến đích nông thôn mới đòi hỏi cần có nguồn lực đầu tư rất lớn. Hiện huyện đang dồn sức hoàn thiện các tiêu chí để cuối năm 2016 xã Tạ An Khương đạt chuẩn. Chủ tịch UBND xã Tạ An Khương, ông Lê Minh Dương thông tin: Năm nay, vốn nhà nước đầu tư cho xã xây dựng trụ sở làm việc, lộ giao thông, trường mẫu giáo mầm non, trung tâm văn hóa xã... hơn 22 tỷ đồng. Xã đã huy động được hơn 32,6 tỷ đồng, trong đó có hơn 5,4 tỷ đồng do dân đóng góp. Hiện xã cơ bản đạt 18/18 tiêu chí (không thực hiện tiêu chí chợ), phấn đấu cuối năm nay đạt chuẩn NTM.

Huyện phấn đấu đến năm 2020 sẽ có 6/15 xã đạt chuẩn. Để đạt được mục tiêu này, cần đa dạng hóa việc huy động nguồn lực để xây dựng NTM. Huy động nguồn lực từ cộng đồng là yếu tố quyết định, sự tham gia của doanh nghiệp và xã hội là quan trọng và sự hỗ trợ từ ngân sách nhà nước là cần thiết. Về vấn đề này, Huyện ủy Đầm Dơi đã đúc rút kinh nghiệm: Phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò chủ thể của người dân; việc huy động, đóng góp và sử dụng nguồn vốn đóng góp của người dân thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch.

Từ kinh nghiệm này, nhiệm vụ trong thời gian tới phải tập trung huy động mọi nguồn lực, thực hiện lồng ghép các chương trình, dự án, tranh thủ cấp trên bổ sung nguồn vốn để đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM theo hướng có trọng tâm, trọng điểm.

Xây dựng NTM, mục đích chính là vì người dân, vai trò của người dân là chính, người dân phải phát huy nội lực, tích cực đóng góp để hoàn thiện 19 tiêu chí theo quy định. Do đó, cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền phổ biến, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân từ huyện đến ấp về mục tiêu, nội dung Chương trình xây dựng NTM. Xem xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của cả hệ thống chính trị, là của dân, do dân làm, dân hưởng, tránh tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Quá trình huy động vốn của người dân cũng phải tùy thuộc vào khả năng, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, từng địa phương, không quy định cứng nhắc tỷ lệ chi của Nhà nước và nhân dân đóng góp. Việc huy động đóng góp của người dân phải được bàn bạc dân chủ và phải được sự đồng tình của người dân.

Bên cạnh nỗ lực, cố gắng phát huy nội lực sẵn có, Đảng bộ và nhân dân huyện Đầm Dơi rất cần sự quan tâm đầu tư, phân bổ nguồn vốn lớn hơn, kịp thời hơn từ tỉnh, Trung ương để triển khai xây dựng các hạng mục công trình, nhất là các hạng mục công trình cầu, lộ giao thông, trường học để hoàn thiện các tiêu chí đề ra.


Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn