Đề án Đẩy mạnh cải cách hành chính 2016 - 2017: Nhiều mục tiêu chưa đạt

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được xem là một trong nhiều nhiệm vụ trọng tâm, nhằm hướng đến một nền hành chính phục vụ nhân dân. Đề án Đẩy mạnh cải cách hành chính 2016 - 2017 cũng đã cụ thể hóa những giải pháp thực hiện. Qua 2 năm triển khai, bên cạnh việc ghi nhận nhiều kết quả tích cực, trên thực tế vẫn còn nhiều mục tiêu ở hai mặt công tác này chưa đạt.

Nhiều chuyển biến tích cực

Theo UBND tỉnh Cà Mau, trong thời gian triển khai thực hiện đề án, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 332 quyết định công bố TTHC. Trong đó, có 608 TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; 1.918 TTHC mới ban hành và 1.699 TTHC bị bãi bỏ, hủy bỏ. Tính đến ngày 31/12/2017, số TTHC đang thực hiện tại các cấp là 1.817 thủ tục, trong đó cấp tỉnh có 1.376 thủ tục, cấp huyện 285 thủ tục, cấp xã 156 thủ tục.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 31/3/2016 về rà soát, lập danh mục cắt giảm thời gian giải quyết TTHC của tỉnh Cà Mau. Kết quả, trong năm 2016, có 20 đơn vị cấp tỉnh, 9 đơn vị cấp huyện công bố cắt giảm tối thiểu từ 20% - 30% thời gian giải quyết TTHC, đạt 100% mục tiêu đề ra; trong năm 2017, có 4 đơn vị tiếp tục thông báo cắt giảm thời gian giải quyết đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Đầm Dơi (thời gian cắt giảm từ 10% - 66%).

Tất cả TTHC đang thực hiện tại các cấp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia đạt 100%. Đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của từng sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã, được đơn vị đăng tải lên dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (riêng đối với các đơn vị cấp tỉnh, hầu hết TTHC còn được niêm yết công khai tại Trung tâm Giải quyết TTHC của tỉnh).

Song song đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện TTHC, vào thời điểm đầu năm 2016, cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện tại 20 đơn vị cấp tỉnh (gồm 19 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế); 9 đơn vị cấp huyện; 101 đơn vị cấp xã, đạt tỷ lệ 100%. Số TTHC thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên toàn tỉnh đạt trên 90%.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh có Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016, ban hành Quy chế phối hợp làm việc giữa Ban Quản lý Khu kinh tế với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan khác để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa. Theo đó, Ban Quản lý Khu kinh tế là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC có liên quan đến các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế; Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND ngày 1/12/2016, ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết thủ tục đầu tư theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư (ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế). Kết quả đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, góp phần rút ngắn thời gian, giảm chi phí giải quyết TTHC cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Cà Mau, điều kiện làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhiều nơi cơ bản đáp ứng yêu cầu công việc đặt ra. Trong đó, đối với cấp huyện, có 6/9 đơn vị có bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đạt tiêu chuẩn theo quy định (3 đơn vị chưa đạt là: Huyện Trần Văn Thời, Ngọc Hiển, Đầm Dơi), tỷ lệ 66,67% (năm 2015 là 55,56%); cấp xã là 78/101 đơn vị, tỷ lệ 77,22% (năm 2015 là 56,44%). Trong đó, có 3 đơn vị cấp huyện có bộ phận một cửa hiện đại là: TP. Cà Mau, Cái Nước và Năm Căn.

Theo UBND tỉnh Cà Mau, đã qua nhiều thủ tục hành chính được công bố chậm so với quy định.

Vẫn còn nhiều mục tiêu chưa đạt

Theo đánh giá của UBND tỉnh Cà Mau, mặc dù qua hai năm triển khai thực hiện cũng đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực, song vẫn còn nhiều mục tiêu chưa đạt so với yêu cầu. Cụ thể, nhiều TTHC được công bố chậm so với quy định (mục tiêu của Đề án là công bố kịp thời 100%). Nguyên nhân do một số sở, ngành tham mưu chậm; một số Bộ, ngành Trung ương chậm công bố hoặc khi công bố TTHC không gửi về địa phương để công bố sao y theo quy định.

Tỷ lệ TTHC thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đạt khoảng 90% (mục tiêu của Đề án là 100%). Nguyên nhân là do thủ trưởng một số đơn vị chưa thật sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, còn ngại khó khi tập trung tất cả các TTHC về thực hiện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Cụ thể, các huyện: U Minh, Ngọc Hiển, Thới Bình, Phú Tân chưa thực hiện đối với TTHC thuộc lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội, giáo dục và đào tạo, nội vụ. Đa số các đơn vị cấp xã chưa thực hiện đối với TTHC thuộc lĩnh vực công an (tính tại thời điểm kiểm tra).

Tỷ lệ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đạt chuẩn của các đơn vị cấp huyện, cấp xã trung bình đạt 71,95% (mục tiêu của Đề án là 100%). Nguyên nhân là do thủ trưởng một số đơn vị chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, ưu tiên đầu tư cho công tác này.

Một số đơn vị thực hiện đăng tải TTHC trên dịch vụ công trực tuyến chưa đảm bảo chất lượng, thiếu quy trình giải quyết, thiếu hoặc không có địa chỉ tiếp nhận hồ sơ; một số đơn vị cấp xã thực hiện niêm yết công khai TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa đúng quy định (tính tại thời điểm kiểm tra).

Vẫn còn trường hợp giải quyết hồ sơ của cá nhân, tổ chức bị trễ hạn; tình trạng yêu cầu chứng thực hồ sơ còn phức tạp, tập trung nhiều ở lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội, giáo dục và đào tạo, tư pháp cấp xã.

Nhiều đơn vị báo cáo thiếu trung thực về kết quả giải quyết TTHC cấp xã. Cụ thể, có đến 8/9 huyện, thành phố báo cáo cấp xã không có hồ sơ giải quyết trễ hạn (trừ huyện Thới Bình). Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế tại 27 đơn vị cấp xã (mỗi huyện, thành phố kiểm tra 3 đơn vị cấp xã trực thuộc), đơn vị nào cũng có hồ sơ giải quyết trễ hạn, nhất là ở lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội. Đồng thời, đa số các đơn vị chưa thực hiện việc ghi phiếu hẹn, mở sổ theo dõi khi tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân.

Năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức không phù hợp hoặc chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; tinh thần trách nhiệm đối với công việc chưa cao; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa phát huy tốt

Theo UBND tỉnh Cà Mau, đã qua nhiều thủ tục hành chính được công bố chậm so với quy định.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn