Đoàn kết, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018

LTS: Năm 2017, mặc dù còn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, Cà Mau tiếp tục đạt những kết quả quan trọng, cơ bản toàn diện trên các lĩnh vực trong phát triển kinh tế - xã hội. Thành tích này là nền tảng cho tỉnh bước vào năm mới 2018 với quyết tâm và niềm tin tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Nhân dịp năm mới, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải có Thông điệp đầu năm 2018 gửi toàn thể đồng bào, cán bộ và chiến sĩ trong tỉnh. Báo ảnh Đất Mũi trân trọng giới thiệu toàn văn Thông điệp.

Năm 2018, tỉnh Cà Mau tiếp tục đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ.
Ảnh: QUỐC BÌNH


Nhân dịp năm mới, thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, tôi xin gửi đến đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh lời chúc mừng tốt đẹp nhất!

Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ tỉnh Cà Mau!

Năm 2017, nền kinh tế nước ta đang tiếp tục có những khởi sắc, tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế có nhiều tiến bộ mới, mặc dù còn nhiều mặt chưa vững chắc, như: Tình hình biến đổi khí hậu diễn ra nghiêm trọng, thiên tai diễn biến phức tạp, lũ lụt, sạt lở đất ở miền Bắc và Tây Nguyên; nước biển dâng, triều cường, sạt lở đất ven biển, ven sông ở Đồng bằng sông Cửu Long, giá cả một số mặt hàng không ổn định, giá cát tăng đột biến ở miền Nam, nguồn vốn đầu tư phát triển còn hạn chế... đã ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Trong bối cảnh đó, tỉnh Cà Mau cũng chịu nhiều ảnh hưởng, với những thuận lợi, khó khăn đan xen, nhưng tỉnh đã quán triệt và bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kỳ quyết, kịp thời của Tỉnh ủy; giám sát chặt chẽ của HĐND, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; điều hành chủ động, linh hoạt, quyết liệt, sát sao của UBND tỉnh; sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017 đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2017 đạt 37.847 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2016, thu nhập bình quân đầu người đạt 39,2 triệu đồng/người/năm (tương đương 1.748 USD). Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp, hiện đại; tái cơ cấu kinh tế và tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đạt được kết quả tích cực; thương mại, dịch vụ tăng trưởng khá. Kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh được tập trung đầu tư và từng bước hoàn thiện; diện mạo các đô thị và khu vực nông thôn có nhiều khởi sắc. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện và tiếp tục chuyển biến tốt, nhất là chính sách đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người có công, đối tượng chính sách; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên. Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, năng lực cạnh tranh được tập trung chỉ đạo, thực hiện, đã chuyển biến tốt hơn; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường. Tổ chức bộ máy được kiện toàn từng bước tinh gọn; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được bố trí, sử dụng từng bước hợp lý theo Đề án vị trí việc làm và theo quy định về tinh giản biên chế.

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, các vụ việc khiếu kiện đông người được quan tâm tập trung giải quyết chặt chẽ theo quy định của pháp luật, đồng thời quan tâm đảm bảo quyền lợi cho người dân; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Các cấp ủy đảng chỉ đạo, thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng và thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nội bộ và nhân dân. Trong đó, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV trên các lĩnh vực trọng tâm như: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cải cách hành chính… đồng thời tổ chức phát động nhiều phong trào, cuộc vận động có ý nghĩa, thiết thực, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân.

Thưa đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ trong tỉnh thân mến !

Năm 2018 là năm thứ ba, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau kêu gọi toàn Đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đoàn kết, năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018.

Với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, bằng các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp như: Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư toàn xã hội. Đẩy mạnh phát triển khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông. Bảo đảm an sinh xã hội; chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chủ động ứng phó có hiệu quả và thích nghi với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường.

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước, đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, tiếp tục thực hiện kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Cà Mau giai đoạn 2016 - 2020, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; sắp xếp, kiện toàn, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động bộ máy hành chính từ tỉnh đến cơ sở. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, phòng - chống cháy, nổ, giảm thiểu tai nạn. Khai thác, thu hút các nguồn lực phát triển kinh tế, phát huy tinh thần đoàn kết trong nhân dân, nâng cao tính đồng thuận trong xã hội…

Các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trên phải được quán triệt và triển khai đồng bộ, quyết liệt ngay từ đầu năm, tạo đà thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, đảm bảo cho sự tăng trưởng cao và bền vững ngay trong năm 2018, tạo đà cho những năm tiếp theo, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XV Đảng bộ tỉnh.

Trong không khí vui tươi đón chào năm mới 2018, thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, tôi chúc đồng bào, cán bộ, chiến sĩ tỉnh nhà luôn luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công!.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn