Giảm 46 tiêu chí trong 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Theo UBND tỉnh Cà Mau, qua kết quả rà soát của các huyện, thành phố cho thấy trong 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2011 đến năm 2016 (theo Bộ tiêu chí về xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020) của tỉnh giảm 46 tiêu chí.

Hiện có 4 xã giảm về tiêu chí giao thông.

Như vậy, bình quân giảm 2,1 tiêu chí/xã, tập trung ở các tiêu chí như: Giao thông có 4 xã; cơ sở vật chất văn hóa có 5 xã; hộ nghèo có 11 xã; y tế có 9 xã; tổ chức sản xuất có 8 xã… Đặc biệt, tại các xã đã đạt chuẩn ở huyện Phú Tân, huyện Cái Nước, khi rà soát lại theo Bộ tiêu chí mới, hầu hết đều không giữ vững từ 2 - 3 tiêu chí.

Bên cạnh đó, trong tổng số 82 xã của Cà Mau hiện tổng số tiêu chí đạt được là 1.013 tiêu chí, bình quân 12,3 tiêu chí/xã, giảm 61 tiêu chí so với cuối năm 2016. Trong đó, giảm tập trung chủ yếu ở các tiêu chí là hộ nghèo, tổ chức sản xuất, y tế…

Theo kế hoạch đề ra trong năm 2017, tỉnh Cà Mau sẽ phấn đấu công nhận thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên đến nay, các xã này chỉ mới đạt trung bình 14,8 tiêu chí/ xã.

Trước tình hình trên, tỉnh Cà Mau đã yêu cầu các ngành, các huyện rà soát, chỉ đạo kịp thời các xã đảm bảo giữ chuẩn nông thôn mới đối với những xã đã được công nhận và đảm bảo lộ trình về đích đối với các xã còn lại.

Trong đó, tập trung hỗ trợ, giúp đỡ, huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng về kinh tế - xã hội ở nông thôn, phấn đấu thực hiện đạt những mục tiêu đã đề ra.

Theo đó, hiện Cà Mau đã triển khai công tác phân công các sở, ban, ngành thực hiện hỗ trợ, giúp đỡ các xã dự kiến đạt chuẩn giai đoạn 2017 - 2020.

Trong mục tiêu chung, Cà Mau phấn đấu đến năm 2020 có 50% tổng số xã và một huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và bình quân toàn tỉnh đạt 16 tiêu chí/xã.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn