Hoạt động Kiểm soát TTHC nhận được sự hài lòng

Trong năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 146 quyết định công bố 1.507 thủ tục hành chính.

Ngay từ đầu năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành một số văn bản triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn đã kịp thời ban hành các kế hoạch tổ chức triển khai nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát được thống nhất, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở.

Trong năm, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 146 quyết định công bố 1.507 TTHC.

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh và Sở Tư pháp ban hành 134 văn bản đề nghị Cục Kiểm soát TTHC mở công khai 879 TTHC và không công khai 810 TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.

Từ ngày 1/12/2017, Văn phòng UBND tỉnh đã thực hiện đăng nhập và ban hành 13 văn bản thông báo kết quả số hồ sơ TTHC được mở công khai là 154 TTHC, không công khai 166 TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo phân cấp, đảm bảo đúng theo hướng dẫn tại quy định Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; nâng tổng số TTHC đã được mở công khai là 1.033 TTHC và không công khai là 976 TTHC trong năm 2017.

Tính đến ngày 15/12/2017, tổng số TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố và đang được triển khai thực hiện tại các cấp trên địa bàn tỉnh là 1.817 TTHC (bao gồm 5 TTHC do Sở Ngoại vụ công khai tạm thời). Trong đó, cấp tỉnh là 1.376 TTHC, cấp huyện là 285 TTHC và cấp xã là 156 TTHC.

Trong năm, đã tiếp nhận 1.006 phản ảnh, kiến nghị của công dân và DN về nội dung quy định hành chính. Theo đánh giá của UBND tỉnh, nhìn chung, tất cả ý kiến phản ảnh, kiến nghị của công dân và DN có phát sinh đã được đơn vị chủ trì tiếp nhận và trả lời trực tiếp tại hội nghị hoặc bằng văn bản với tinh thần cầu thị, thẳng thắn nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc về thủ tục, chính sách, chủ trương gây cản trở trong sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân. Qua đó đã từng bước ghi nhận được sự hài lòng, đồng thuận, đồng hành rất cao của công dân và DN trong hoạt động cải cách TTHC nói chung và mỗi cuộc đối thoại nói riêng.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thành lập 1 tổ kiểm tra xác minh thông tin báo chí nêu phản ảnh, kiến nghị của công dân, DN liên quan đến các trường hợp ủy quyền thu tiền xử phạt vi phạm hành chính. Những tồn tại, hạn chế qua kết quả kiểm tra đã được Chủ tịch UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC tiếp tục được các đơn vị, địa phương thực hiện bằng nhiều hình thức: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang tin điện tử; thông qua các hội nghị giao ban, tọa đàm; tập huấn, bồi dưỡng, quán triệt nội dung, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC; lồng ghép thông tin về cải cách TTHC qua các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Mặt khác, các cấp, các ngành và địa phương chú trọng công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC. Qua đó đã kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp tháo gỡ, đồng thời phát hiện những tồn tại, hạn chế nhằm chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động kiểm soát TTHC tại các đơn vị, địa phương; đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương khắc phục những tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai hoạt động kiểm soát TTHC. Hoạt động kiểm tra cũng giúp cho việc tổng hợp những sáng kiến, cải tiến, đổi mới trong hoạt động cải cách TTHC nhằm phổ biến, nhân rộng có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Ý kiến bạn đọc
  • Báo ảnh - Cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh - Tiếng nói của Nhân dân Cà Mau
   Giấy phép số 55/GP-TTĐT cấp ngày 18/3/2011
  • Tổng biên tập: Lê Nguyễn
  • Tòa soạn và trị sự: Số 57AB Phan Đình Phùng - TP. Cà Mau - Cà Mau
  • Điện thoại: +84 (290) 3822062/ 3822065/ 3831925
  • Fax: +84 (290) 3822060
  • Email: bientapdatmui@yahoo.com.vn